Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

  Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

  Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

  V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

  ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY najdete zde:
  http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

  #koronavirus