pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Holešovští pionýři se letos vypravili za Kelty

Autor: Patricie Pošvecová – Pionýrská skupina M. Očadlíka | zařazeno: 10. 9. 2019 | zařadil/a: -maj- | přečteno 2914

Video v článkuLetošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivovaný obdobím 2400–2200 př. n. l. Kdo se zajímá o dějiny, asi tuší, že jsme se tentokrát „propadli“ do období Keltů.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)

Hned první den jsme se seznámili s posvátným místem a dozvěděli se, že s námi budou komunikovat božstva skrze posla Emailuse. Šest kmenů – Bójové, Skordiskové, Helvétové, Ambarrové, Piktové a Venétové – přišlo pomoci najít uneseného druida Mungana. Tyto kmeny mezi sebou nejen zápasily, ale také vzájemně spolupracovaly a pomáhaly si. Kmeny plnily nejrůznější záludné úkoly. Například vybudovat svatyni, zaplnit vyschlou studnu nebo se vypravit do Podhradského opida a vykonat zde dobré skutky.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Kmeny byly složeny z chlapců i dívek věkově smíšených. V rámci kmenů probíhala vzájemná pomoc a spolupráce, starší pomáhali mladším a mladší se od starších učili. Proto jsme všichni velmi přivítali jeden den změnu, kdy jsme měli rozdělené programy. Kluci měli v lese bojový výcvik, nacvičovali pořadová cvičení a vyráběli štíty a „saně“ na dřevo. Dívky pletly košíky, šily kožené váčky na peníze, vyráběly přírodní mýdlo a přírodní masti. Mezi tím si děvčata i zatancovala keltské i moderní tance. Všichni táborníci se v průběhu dozvěděli spoustu informací o životě Keltů.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)K zajímavým besedníkům patřil druid lesník, který nám povídal o lesu i jeho aktuálním stavu. Další zajímavé bylo povídání od druida energie, který nám vyprávěl o energiích, intuici, o auře i třetím oku. Navštívil nás také druid historie, který nás seznámil s životem keltských kmenů a také s jejich přesídlováním. Nejen besedy utvrzovaly keltskou atmosféru, přispěly k tomu také naše kostýmy, hymna, budíček i večerka – vše bylo v keltském stylu.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Keltské zvyky, jejich řemesla i tradice jsme si nejvíce vyzkoušeli na výletě. Vydali jsme se do jedné keltské osady, která leží daleko od nás, poblíž Litomyšle – pravěká osada Křivolík. Tuto osadu založila parta nadšenců, která se také o ni stará. Po přivítání a předání darů nám členové kmene ukázali keltskou kuchyni, měli jsme možnost mlít mouku a z ní si vyrobit placky, které jsme pekli na ohni. Vyzkoušeli jsme si práci pravěkého kováře, u kterého jsme si vlastnoručně vyrazili minci. Vyzkoušeli jsme si také zbraně a štíty a podívali jsme se do obydlí, zkusili jsme obdělávat půdu pravěkými nástroji a navštívili jsme také pohřebiště. Na závěr naší návštěvy se uskutečnil obětní rituál.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Po cestě zpět jsme se ještě zastavili na Hostýně, kde nás čekat sympatický průvodce David, který nás zavedl na zajímavá místa, která mají souvislost s Kelty a keltskou kulturou. Večerní procházka Hostýnem byla pro všechny silným zážitkem. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o místě, které většina z nás dobře zná, ale netušili jsme, jakou má toto místo souvislost s naším letošním táborovým tématem. Teď už to víme!

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Zpět do našeho táborového opida jsme se vrátili po celodenním náročném výletě velmi unaveni, ale bohatší o spoustu prožitků a informací. Kromě keltské tematiky jsme na táboře plnili také další úkoly – naučili jsme se tábornické dovednosti (uzly, morseovka, buzola, ohně), proběhla také dřevorubecká sportovní olympiáda, absolvovali jsme „Pevnost Boyard“ a další hry v lese. Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Nezapomenutelné byly večerní táboráky, kde jsme hráli hry a zpívali písničky. Každý večer končil společným kruhem u ohně, kde jsme hodnotili uplynulý den. Velmi zajímavé bylo i letos setkání se zahraničními dobrovolníky z židovského festivalu, kteří za námi přijeli na návštěvu. Velmi rychle jsme se s nimi seznámili a přijali jsme je mezi sebe. Byli zde mladí lidé z Polska, Francie, Itálie, Mexika a Ameriky. Prožili s námi společně jeden večer a také naši sportovní olympiádu. Byli jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet naši angličtinu a také že jsme navázali nové kontakty. Loučení s těmito mladými sympatickými lidmi bylo velmi smutné, ale táborový život pokračoval dál…

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Jedním z vrcholů letošního tábora byla keltská slavnost, na kterou se sjeli rodiče, příbuzní a kamarádi.
Předvedli jsme našim hostům vše, co jsme se za 12 dnů na táboře naučili. Program se velmi líbil, měli jsme z toho velkou radost. Závěrečný den na táboře byl ve znamení mnohých zkoušek vzhledem k tomu, že nalézt druida Mungana mohli jen ti nejzkušenější a nejlepší z nás. Hned ráno jsme zahájili hledáním našich nejstarších táborníků, kteří byli v noci odvedeni mimo tábor a strávili noc v lese. Dalším úkolem bylo vydržet co nejdéle bez mluvení, a tento úkol byl ještě ztížen tím, že jsme byli připoutáni k sobě ve dvojicích za ruce. Posledním úkolem pro kmeny bylo vyrobit obětní dar za Mungana.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Odpoledne nás čekalo milé překvapení, měli jsme možnost vyjížďky na vozatajském voze. Tuto projížďku jsme si museli “zaplatit“ duhovkami, které jsme po celý tábor získávali za plnění různých úkolů a za práci pro tábor. Všechny kmeny si tuto vyjížďku dopřály – a nelitovaly. Pak následovala slavnostní večeře, kde jsme se všichni sešli u jednoho velkého stolu. Po večeři jsme hodnotili naše společné putování, každý řekl svůj prožitek. Netrpělivě jsme přitom všichni čekali na znamení. To přišlo, až slunce zapadlo. Vypravili jsme se do našich svatyní, kde každý kmen našel část mapy. Jakmile jsme všech šest dílů mapy složili, bylo nám jasné, kde máme druida Mungana hledat.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová) Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Ten se nacházel pod osamoceným stromem na velké louce. Všechny kmeny přinesly s sebou také své obětní dary. Jako první k Munganovi přistoupili Bójové, kteří v naší celotáborové hře zvítězili, po nich pak Helvétové, třetí pak Piktové, čtvrtí Ambarové, pátí Skordiskové a na závěr Venétové. Byli jsme všichni moc šťastní, že jsme dorazili k cíli našeho keltského putování a podařilo se nám druida Munga nalézt. Přivedli jsme si ho zpět do našeho opida, kde na jeho počest proběhla velká ohnivá šou. A přesně o půlnoci byl zapálen slavnostní táborový oheň. Letošní keltské dobrodružství bylo úspěšně zakončeno.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)V našich srdcích zbydou jen krásné vzpomínky. Před námi byl poslední táborový den, který byl pro nás všechny poslední velkou zkouškou vzhledem k tomu, že nás od rána překvapily přívalové deště, které nám trochu zkomplikovaly balení a úklid. Ale přesto jsme nakonec vše zvládli a s tábornickou ctí jsme mohli v 11 hodin sundat ze stožáru vlajku, zazpívat hymnu a rozloučit se s naším milovaným táborem.

Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Na táboře jsme prožili spoustu krásných zážitků a super kamarádství, která, doufejme, budou trvat i nadále. Všichni účastníci se jistě zúčastní potáborového setkání, které se uskuteční 6.–7. září. A už teď se těšíme na tábor v roce 2020!

Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravovali. Poděkování si zaslouží vedoucí, kuchařky, hospodářka, programoví vedoucí, „zdravuška“ a všichni, co dávali pozor, ať všechno klape. Děkujeme také rodičům, že nás na tento tábor přihlásili. Rodičům a hostům, kteří přispěli na záchranu deštného pralesa, patří také naše poděkování. Podařilo se nám vybrat částku okolo 3000,- Kč.
Pionýr, z. s.Poděkování si zaslouží také všichni zajímaví hosté, kteří si udělali čas a za námi na tábor přijeli – BESIP, lesák pan Mucalík, Zdeněk Novosad, Libor Doležel, celní správa ze Zlína, Aleš Hrbáček, pracovníci ornitologické stanice Přerov, pracovníci památkového ústavu Kroměříž, pan Jiří Orava, Atmosféra, Martin Budiš, Tomáš Pečeňa z hvězdárny Valašské Meziříčí, Bára Velčovská, kovář a další. Děkujeme obcím Osíčko a Podhradní Lhota, vodařům a prodejně smíšeného zboží v Podhradní Lhotě za dlouholetou spolupráci.
Z letního tábora holešovské Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka (foto Karolína Vaclachová)Naše další velké poděkování patří i Zlínskému kraji za finanční podporu, dále městu Holešov, MŠMT a nadaci Tesco. Bez jejich finanční podpory by se neuskutečnil ani výlet a neměli bychom tolik zajímavých besed a workshopů.Na závěr děkujeme Jarce Vaclachové za tábor, protože bez ní by nejspíše ani nebyl, anebo by nebyl tak skvělý a zábavný!Související články:
Letecko-parašutistický tábor TICHÁ KŘÍDLA 2019 - 06.12.2019
Metrový Ježek v kleci? Jak s ním běhal Široko? A co na to Jan Tleskač? - 04.09.2019
Letní dům: Zachraňovali jsme magickou říši Fantazie a pluli k neznámým ostrovům - 30.08.2019
Cestování s Willy Fogem, sport i dopravní výchova - 21.08.2019
Další putování po táborech tomíků - 17.08.2019
Vodácký tábor na Otavě - 14.08.2019
Hygienici rozdali na dětských táborech půl stovky pokut - 13.08.2019
Cestou po tomíckých táborech - 13.08.2019
Městské děti jsou v drtivé většině úplně nepolíbené domácími pracemi, říká skautský instruktor - 12.08.2019
Ministr Plaga hledal s dětmi na táboře kámen nekonečna - 09.08.2019
Letecko-parašutistický tábor TICHÁ KŘÍDLA 2019 - 06.08.2019
Český Rozhlas Plus: Na jaké tábory posílají rodiče své děti? - 06.08.2019
Legendární český výrobek - nezbytnost na letní tábory - 29.07.2019
Příměstský tábor by měl mít kvalitní program a hlavně být dobře dostupný - 26.07.2019
Přežije medvěd tábor? A co chudák rodič? - 24.07.2019
Tomíci ve Zprávičkách na Déčku - 22.07.2019
Průzkum: Rodiče a letní tábory 2019 - 22.07.2019
Ministerstvo zdravotnictví ČR k letním táborům 2019 - 18.07.2019
Léto s TYMY 2019 zahájili společně s indiány tanečnice a badatelé na táboře v Podhradní Lhotě - 11.07.2019
Redakce médií ČRDM i letos uvítají Vaše zážitky z letních prázdnin - 26.06.2019
Skautské tábory trápí kůrovec - 25.06.2019
Jak vybrat kvalitní tábor? Rodičům radí rodiče i zkušení organizátoři - 16.05.2019
Dvě třetiny rodičů už vědí, zda jejich dítě pojede na letní tábor - 09.04.2019
Letní tábory se blíží. Kdo na ně přispívá? - 29.03.2019
Letní škola astronomie - Astronomická expedice 2019 v Úpici - 08.03.2019
Nejkrásnější psy, králíky nebo morčata máme my, říkali mladí chovatelé na táboře v Mikulášovicích - 20.08.2018
Foto: Rytířský tábor pro kluky. Je to drsné a děti to milují - 19.08.2018
Dvakrát o táboření s holešovskými pionýry - 11.08.2018
Vedro, sucho, zákaz ohňů. Jak si s tím na táborech poradili skauti? - 10.08.2018
Tábor Sportmánia 2018 aneb Prázdniny „jako když vyšije“ - 08.08.2018
Tábory se samy nepostaví - video - 04.08.2018
Kde získat informace o letních táborech na srpen 2018 - 24.07.2018
Duel: Rodičovské dilema: Patří mobil na letní tábor? - 23.07.2018
Měli bychom si sami položit otázku, co od tábora očekáváme… Mobily na táborech – co takhle zeptat se přímo dětí? - 18.07.2018
Každé dítě by mělo prožít spokojené léto. Je z čeho vybírat - 16.07.2018
Každý druhý náctiletý se chystá letos na pobytový letní tábor - 11.07.2018
Stezka odvahy – opravdu učíme děti odvaze? - 27.06.2018
Potřebují vaše děti digitální detox? Pomůže vám Opravdu dobrý tábor! - 08.05.2018
MINDOK: Balíček moderních společenských her na tábory - 06.05.2018
Které pojišťovny přispějí na tábory v roce 2018 - 11.04.2018
Příspěvky na tábory 2018 podruhé ... z jiných zdrojů - 05.04.2018
Sněmovna asi umožní zřizovat stanové tábory v záplavových územích - 28.02.2018
Proč by měly děti vyrazit na letní tábor - 13.02.2018


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 512x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 473x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+