Rada vlády pro udržitelný rozvoj by měla vyzvat ministry zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí, aby podnikli kroky k omezení herbicidu glyfosátu a spotřeby pesticidů na území České republiky.

    Dokument mimo jiné uvádí, že by se mělo použití glyfosátových herbicidů zakázat na veřejných prostranstvích, jako jsou parky, chodníky, dětská hřiště, okolí zdravotnických zařízení či sportoviště. Zakázat by se měl podle výboru rovněž na dosoušení plodin před sklizní. Glyfosát je základní složkou herbicidu Roundup, ale obsahuje ho i řada dalších dalších herbicidních přípravků.

    Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která patří pod Světovou zdravotnickou organizaci, loni klasifikovala glyfosát jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

    Více:
    http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vladni-vybor-vyzval-k-omezeni-herbicidu-glyfosatu-na-uzemi-cr