Začíná již 22. ročník Ekologické olympiády, tradiční přírodovědné soutěže vyhlašované Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) pro středoškoláky. Tématem jsou tentokrát Biokoridory a biobariéry, informují ochranáři na svém webu. Na podzim a na jaře postupně proběhnou krajská kola (s velkou pravděpodobností ve všech čtrnácti krajích ČR) a v červnu se ti nejlepší setkají v kole národním.
    Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

    Více na www.ekolympiada.cz