Připojte se k výzvě a společně zbavme naše města, krajinu, ale i potraviny nebezpečného glyfosátu. U nás se nejčastěji znám jako „Roundup“.

    Věděli jste třeba, že tento v Česku nejpoužívanější herbicid má celou řadu vlastností, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí? Glyfosát je navíc podle Světové zdravotnické organizace pravděpodobně rakovinotvornou látkou. Testy přitom prokázaly, že se glyfosát vyskytuje v potravinách, hygienických potřebách i tělech šesti z deseti obyvatel Česka.

    Povolení této nebezpečné látky bylo však prodlouženo až do konce roku 2017. Používat se může dál například na dětských hřištích, v okolí nemocnic, v parcích nebo stříkat na zemědělské plodiny (např. obilí nebo řepka) před jejich sklizní. Zakázat nebo výrazně omezit použití glyfosátu může ovšem Česká republika už teď.

    Více najdete na:
    http://www.parkybezchemie.cz/

    #glyfosat #vyzva #herbicid #parkybezchemie