Je to den, věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Cílem původně bylo upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí, zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky či hledat obnovitelné zdroje energie.

  Den Země

  Po celém světě se každoročně konají akce, které pomáhají přírodě, osvětové akce a podobně. Často je to také o víkendech nejbližších tomuto datu, nemusí to být tedy jen 22. 4. Akce v České republice najdete např. zde: http://www.denzeme.cz/index.php?page=seznam_akci

  Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních akcí – protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

  V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

  Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.

  Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

  22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.

  http://www.denzeme.cz/

  www.EarthDay.net

  #denzeme #ekologie