V sobotu 2. dubna začal již III. ročník kampaně Česko svítí modře a potrvá až do konce dubna. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra.

  Naděje pro autismus

  Platforma NADĚJE PRO AUTISMUS chce propojit všechny, komu není život a osud lidí s AUTISMEM lhostejný.

  Na poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Avšak počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, v České republice žije takových lidí asi 200 tisíc, na celém světě některou formu autismu má 148 milionů osob. Množí se také různé iniciativy jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Tyto snahy je však potřeba propojit. A proto je tu NADĚJE PRO AUTISMUS.

  NADĚJE PRO AUTISMUS vznikla také proto, že i toto postižení potřebuje naději na to, že bude bráno se vší vážností a respektem.

  Kampaň podporuje i MŠMT: „…velmi vítám a podporuji již III. Ročník kampaně Česko svítí modře. Připojte se i vy! Modrá je barva komunikace, můžete pomoci rozsvícením modrého světla vzbudit zvědavost o informace, distribuovat informační leták, který vytvořil Vládní výbor osob se zdravotním postižením… Důležité je, že každý z nás může nějak pomoci k lepší komunikaci mezi zdravými a lidmi s některou formou autismu,“ říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

  Komunikační soubor je jedním z opatření v oblasti Informovanost Podnětu pro zlepšení situace osob s PAS, který 8. února 2016 schválila vláda ČR:
  http://www.nadejeproautismus.cz/komunikacni-soubor/

  Osvětová kampaň NADĚJE PRO AUTISMUS potrvá až do konce dubna. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra. Proto se v dubnu konají různé akce, besedy, přednášky a promítání, aby se i lidé, kteří se ještě s autismem nesetkali, dozvěděli víc o jeho projevech a o těžkostech, které autisté prožívají denně.
  Veřejně přístupné akce v rámci kampaně NADĚJE PRO AUTISMUS v dubnu 2016 najdete zde:
  http://www.nadejeproautismus.cz/pozvanky/

  Přidejte se! Osvětovou akci může zorganizovat každý. I Vy! Online registraci Vaší akce můžete provést zde:
  http://www.nadejeproautismus.cz/osveta/cesko-sviti-modre/on-line-registrace-duben-2016/

  Desatero pro komunikaci s osobami se zdravotním postižením:
  http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html


  Autismus
  (z řec. αυτός autos, sám) je tzv. vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se obvykle před třetím rokem věku.
  Příčiny autismu jsou neznámé, většinou se má za to, že za poruchami autistického spektra patrně stojí kombinace genetických předpokladů a dalších rizikových faktorů jako je zátěž životního prostředí látkami nepříznivými pro lidský organismus apod.
  Autismus je často kombinován s dalšími poruchami, např. s mentální retardací v celé její kvantitativní škále, s poruchami vývoje řeči od téměř normální řeči až k nemluvnosti, se symptomy syndromu hyperaktivity, s poruchami pozornosti, s neobratností jemné i hrubé motoriky.
  Zdroje: www.nadejeproautismus.cz a https://cs.wikipedia.org

  http://www.nadejeproautismus.cz/osveta/cesko-sviti-modre/duben-2016/

  #autismus #nadejeproautismus