Od letošního roku je elektřina ekologicky šetrně vyrobená osvobozena od daně z elektřiny, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW.

    V praxi to znamená, že všechny subjekty, které si např. na domu instalují solární panely pro vlastní spotřebu nebo umístí na zahradě malou větrnou elektrárnu o výkonu do 30 kW, neplatí daň z elektřiny takto vyrobené a spotřebované…

    Více:
    http://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/malym-vyrobnam-setrne-elektriny-bylo-ponechano-osvobozeni-od-dane-z-elektriny