Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem.

  Zámek Kanice (www.npu.cz)

  Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. V každém kraji vybrala komise odborníků z řady akcí či projektů dokončených v roce 2014 dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky).

  Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově (www.npu.cz) Zatímco následujících 27 nominací na Cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, kterou NPÚ letos vyhlásil po loňské premiéře podruhé, hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita, jenž se bude ucházet o letošní novinku – ocenění veřejnosti nazvané PAMÁTKY DĚKUJÍ. Na základě výsledků hlasování bude jméno vítěze oznámeno 15. září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

  Záchrana domu čp. 41 v Radimi (www.npu.cz)

  Můžete hlasovat třeba pro kašnu se sochou Neptuna v pražských Havlíčkových sadech, pro nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově, nález a odkryv základů rotundy a suterénní šlechtické pohřební kaple s ostatky v Tasově, záchranu domu čp. 41 v Radimi nebo třeba pro publikaci Poznáváme historické cesty.

  Jak hlasovat? Pod stručnou charakteristikou každého z 27 uchazečů o váš hlas je červené tlačítko. Předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější informace o nominovaných, protože hlasovat můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených.

  http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro/2015/

  Národní památkový ústav:
  www.npu.cz