Před devadesáti lety, 13. července 1925, byla nalezena malá keramická soška ženy, která následně vešla do dějin jako Věstonická venuše. Její tvůrce ji vymodeloval z hlíny a následně vypálil.

    Unikátní artefakt nalezl při průzkumu paleolitické stanice v Dolních Věstonicích na jižní Moravě Emanuel Dania, preparátor a technický vedoucí výzkumů Karla Absolona. Ležel v silné vrstvě popela ve velkém ohništi, rozlomený na dvě části.

    Stáří sošky se odhaduje na 29 000 let. Je to nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě. Soška je vystavována jen ve zcela výjimečných případech.

    http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/4862-32238-vestonicka-venuse-slavi-devadesat-let.html