Znáte někoho ve svém okolí, kdo pomohl proměnit místo, ve kterém žije, k lepšímu? Třeba skupinu dětí, které pod vedením paní učitelky dělají něco pro své okolí? Nominujte je na cenu Gratias Tibi.

  Gratias Tibi - cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

  Nominovat lze projekt, počin či aktivitu mladých lidí, které se udály od června 2014 do května 2015 až do 30. dubna 2015, kdy je uzávěrka nominací.
  1. června bude slavnostní vyhlášení výsledků.

  Gratias Tibi - cena za občanskou aktivitu mladých lidí (leták, 2015) O cenu Gratias Tibi 2015 se může ucházet jednotlivec či skupina mladých lidí, kteří v době od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 realizovali občanskou aktivitu, zaujali občanský postoj či uskutečnili počin pozitivně ovlivňující život v komunitě či celé společnosti. Nominovat mladé lidi ve věku základní školy, střední školy či starší do třiceti let může kdokoliv – nezisková či jiná organizace, zájmový klub, oddíl, škola, učitel/ka, soused a to vyplněním formuláře, který od ledna 2015 naleznete na stránkách.
  Do té doby se můžete inspirovat projekty, které byly nominovány v minulém ročníku.

  První ročník ceny Gratias Tibi měl ocenit občanskou aktivitu, občanský postoj či počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život v komunitě či celé společnosti. Chtěli jsme reagovat na fakt, že se v poslední době objevuje stále více nejrůznějších iniciativ mladých lidí. Jejich aktéři jistě prožívají radost a zadostiučinění z vlastní činnosti a my chceme tento zážitek obohatit o pocit uznání a vědomí, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si toho.

  První ročník máme za sebou a věříme, že cena Gratias Tibi představí i v příštích letech široké veřejnosti zajímavé počiny mladých lidí a přispěje tak ke změně stereotypního mediálního obrazu mladých lidí jako rezignovaných jedinců, kteří nemají zájem o veřejné dění.

  Nominováno bylo několik desítek projektů, od pomoci starým lidem, studánkám, mladým lidem a dětem s hendikepy po mapování památných stromů, pátrání po historii, doučování spolužáků…

  Jeden příklad za všechny z loňských nominací:
  V září 2013 iniciativa Zachraň jídlo uspořádala Hostinu pro tisíc na Václavském náměstí v Praze V září 2013 iniciativa Zachraň jídlo uspořádala Hostinu pro tisíc na Václavském náměstí v Praze, kde bylo připraveno na 1000 porcí jídla z unavených potravin, které by jinak putovaly do koše kvůli svému nevyhovujícímu tvaru, velikosti nebo blížícímu datu spotřeby.

  Ročně se vyhodí až 1/3 celosvětové produkce potravin. Skupinka kamarádů z vysoké školy se proto rozhodla, že na problém plýtvání potravin upozorní i českou veřejnost. Hostina pro tisíc byla tak prvním happeningem proti plýtvání potravinami v ČR.

  Hostina pro tisíc
  Zachraň jídlo:
  Pohostili jsme tisíc lidí!
  Zeleninové kari ze zachráněného jídla zavonělo Václavským náměstím!

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.