Zatímco je sir Nicolas Winton české veřejnosti dostatečně znám, vůči P. Pittrovi má naše společnost obrovský dluh.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Prostřednictvím řady dlouhodobých aktivit pracuje NPMK na jeho zmírnění. Od 1.7. 2014 jsou na adrese pitter.npmk.cz veřejně přístupné nové webové stránky věnované osobnosti a dílu P. Pittra. Nový web mohl vzniknout díky rezortnímu projektu MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové. Nové webové stránky jsou dalším příspěvkem pro zkvalitnění výuky o historii 20. století.

  Tento aktivní a živý web by měl nabízet zájemcům přehled nejen o P. Pittrovi a jeho spolupracovnících, ale i o aktivitách spojených s připomenutím jejich odkazu. Položky v „menu“ a „okruhy“ budou dále postupně doplňovány a rozvíjeny i o nová hesla. Velmi důležitý je přímý vstup do databáze materiálů, což je služba pro všechny zájemce a badatele, kteří potřebují čerpat podklady pro svoji práci.

  Celý článek najdete na:
  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-pedagogicke-muzeum-a-knihovna-j-a-komenskeho


  Přemysl Pitter (21.6. 1895, Praha – 15.2. 1976, Curych) – významný křesťanský humanista, publicista, vychovatel a sociální pracovník. Za 1. republiky změnil pozitivně život řadě dětí ze sociálně slabých rodin na pražském Žižkově, za druhé světové války tajně podporoval židovské rodiny. Po válce se stal iniciátorem a vedoucí silou v ojedinělé humanitární „akci zámky“, během které pomáhal židovským dětem z koncentračních táborů i dětem poraženého nepřítele, dětem německým, zotavit se v zámeckých ozdravovnách z prožitých útrap a nalézt jim nové domovy. Od roku 1951 P. Pitter žil v exilu, i zde se ale staral o lidi v nesnázích.