Pro děti a širokou veřejnost připravují na Toulcově dvoře vzdělávací a kulturní programy již od roku 1996. Jejich cílem je posílení vztahů účastníků k přírodě a obnova starých zvyků a řemesel. Každý rok připravují velké akce jako Den Země, Biojarmark a Dožínkové slavnosti a řadu menších přednášek, vzdělávacích programů, rukodělných dílen či exkurzí.

    Programů se mohou obvykle účastnit rodiny s malými dětmi.

    http://www.toulcuvdvur.cz/volny-cas/akce-pro-verejnost/kalendar-akci