Postavme školu v Africe - společný projekt společnosti Člověk v tísni a hnutí Junák- svaz skautů a skautek ČR (foto Dan Přibáň)Stavbou symbolické školy zahájí v neděli 9. 10. 2011 Člověk v tísni (ČvT) spolu s českými skauty osmý ročník sbírky Postavme školu v Africe. Sbírku odstartují ve 14 hodin na náměstí Republiky v centru hlavního města, kde skauti vybudují velký model školy z papírových krabic, na které budou vybírat peníze od kolemjdoucích Pražanů. Fotografie školy pak poputuje jako pozdrav dětem do Etiopie. Stavbu školy lze podpořit rovněž příspěvkem na sbírkové konto 222444555/0300 či posláním DMS AFRIKA na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč).

  Od 9. do 14. října budou skauti ve více než čtyřech desítkách měst v České republice vybírat do kasiček a pořádat řadu doprovodných akcí. „Pro děti je to příležitost, jak pomoci svým vrstevníkům na druhém konci světa. Je jedno, jestli jde o vybírání do kasiček, pořádání charitativního koncertu nebo výstavy. Mohou tak lépe pochopit hodnoty, které se snažíme předávat – aktivně se zapojit a starat o svět kolem sebe, právě tak, jako při sbírce Postavme školu v Africe,“ řekl koordinátor sbírky Vojtěch Marek.

  Třináctou sbírkovou školu začíná ČvT budovat v hornaté oblasti Debre Sina (150 km severovýchodně od Addis Abeba). Nová škola bude stát v areálu jediné stávající školy pro dvacetitisícové město, do jejíchž 22 tříd chodí 3042 dětí. Kvůli přetlaku se tu žáci musí učit kratší dobu a na směny, i tak se ale v jednotlivých třídách tísní až 70 žáků. „Nová škola v první řadě zredukuje systém směn ve vyučování. Díky tomu bude možné zahrnout do výuky celou osnovu a dodržet vyučovací standard. Studenti tak dostanou kvalitnější vzdělání,“ upřesnil Ketsela Lemma, který ma v Debre Sina na starosti kvalitu vzdělání.

  Junák - svaz skautů a skautek ČRČlověk v tísniDíky sbírce Postavme školu v Africe postavil ČvT v Etiopii od roku 2005 již 12 nových škol pro více než 3000 dětí. Nové budovy mají velká okna, jsou zařízené nábytkem i školními pomůckami a některé z nich jsou opatřeny i střešními sběrači vody. Vedle samotné stavby škol Člověk v tísni v Etiopii vzdělává učitele. „V naší dvanácté škole v Umbulo Dikkichcha, má všech sedm učitelů středoškolské pedagogické vzdělání a roční nástavbu na vysoké škole, což je na etiopské poměry velmi nadstandardní. Lepší výuce pomohou vedle moderních vyučovacích metod i prostornější třídy, v nichž budou děti moci lépe udržet pozornost,“ popisuje nedávnou otevřenou školu Dana Plavcová, koordinátorka etiopských projektů ČvT.

  Důležitost vzdělání pro chudou Etiopii
  Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a právě nízká úroveň vzdělání – polovina dospělých obyvatel Etiopie je negramotná – její chudobu prohlubuje. „Věříme, že podpora přístupu ke vzdělání je nejlepší způsob, jak pomoci Etiopanům dostat se z kruhu chudoby,“ říká Dana Plavcová. Například v zemědělství používají nevzdělaní farmáři zastaralé zemědelské metody a bez schopnosti číst se můžou hůře učit novým; často nejsou schopni čelit následkům pravidelného sucha a přicházejí o úrodu i stáda svých zvířat.
  I když se dostupnost vzdělání v Etiopii zlepšuje (zatímco v roce 1992 chodilo do školy jen jedno z pěti dětí školního věku, nyní je poměr opačný), musí etiopské děti překonávat mnoho překážek: mnohé z nich denně podstupují několik kilometrů dlouhou cestu do školy, v temných a přeplněných třídách hliněných škol se musí látku učit nazpaměť, protože zde nejsou žádné základní pomůcky.
  Náročné podmínky a neatraktivní forma výuky řadu rodičů odradí. Mnohé děti tak do školy ani nenastoupí, nebo z ní předčasně odejdou. Namísto výuky děti často pomáhají rodičům – nosí vodu či sbírají dříví na otop, starají se o mladší sourozence, nebo rodině pomáhají vydělávat peníze. Rodiče je také posílají na práci do města, což děti vystavuje riziku obchodování s lidmi. V dospělosti se pak tito lidé věnují pomocným, nekvalifikovaným zaměstnáním, pracují jako námezdní dělníci, pomocnice v domácnosti, nebo farmáři.

  Více na www.skolavafrice.cz a www.skaut.cz