Hnutí DUHA požádalo Českou inspekci životního prostředí, aby vyšetřila rozsáhlou devastaci lesů, kterou státní podnik Lesy ČR způsobil v Chráněné krajinné oblasti Šumava a přírodní památce Královský hvozd. Ekologická organizace zde objevila hluboké vyježděné koleje po těžké technice a rozsáhlou erozi lesní půdy, která je rozryta až na skálu. Lesy ČR tu s těžkou mechanizací těží dřevo dokonce i na kamenných mořích. Nejbližší deště zbylou lesní půdu zcela spláchnou.

    Způsob, jakým státní lesy těží dřevo v Královském hvozdu, je doslova brutální….

    Podrobnosti na:
    http://www.osnoviny.cz/statni-lesy-cr-devastuji-vzacnou-prirodu-na-sumave