České orchideje - vstavače se líbily i dětem - o.p.s. Chaloupky - Kněžice I přes deštivé počasí poslední květnové neděle navštívilo kvetoucí rezervaci Na Podlesích u Hrutova přes 140 návštěvníků. K vidění byly stovky vstavačů májových a spousta dalších druhů rostlin typických pro podmáčenou rašelinnou louku. Návštěvníci schovaní pod deštníky a v pláštěnkách se mohli nejdříve naučit rozpoznat jednotlivé rostliny za asistence členů ZO ČSOP Kněžice a pak se v holínkách vydat na krátkou procházku rezervací v doprovodu odborného pracovníka ZO ČSOP Kněžice.

  Vstavač májový Ve výkladu se dozvěděli např. o způsobu hospodaření na rašelinné louce, o využití léčivé síly rostlin, o živočiších a jejich způsobu života nebo o tom, proč vstavače nepotkáme na každé zahrádce u domu. Louka, na které každoročně ZO ČSOP Kněžice pořádá Den otevřených dveří, má za sebou 400 let historie a je jednou z posledních Louka plná vstavačů - o.p.s. Chaloupky - Kněžicetakto zachovalých luk na celé Vysočině. Členové a dobrovolníci z řad ZO ČSOP Kněžice ji ručně kosí již více než 20 let. Podle počtu odvážných a náruživých obdivovatelů přírody, kteří i v dešti pěšky do údolí potoka Stráž přišli, a podle návštěvníků, kteří se každý rok vrací, si můžeme troufnout říct, že ochrana přírody na Vysočině snad má v očích jejich obyvatel ještě smysl.

  Vycházka za českými orchidejemi - o.p.s. Chaloupky - Kněžice Akce byla podpořena ze společného programu MŽP a MŠMT „Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ administrovaného SSEV Pavučina a ČSOP.

  Chaloupky o. p. s. - logo Více informací:
  www.chaloupky.cz
  Kateřina Feikusová,
  ZO ČSOP Kněžice, 604 157 350, katerina.feikusova@chaloupky.cz