Petícia proti navrhovanej zonácii Tatranského národného parku a rozhodnutiu MŽP SR povoliť ťažbu dreva z najprísnejších rezervácií

  www.ekoforum.sk/peticia/stop-destruction-tatra-sk

  Na podporu petícíe usporiadajú slovenskí ochranci prírody Protestný stanový tábor občanov v piatok na námestí SNP v Bratislave 23. apríla od 16.00 hodín.

  Lesoochranárske zoskupenie VLK, aktívni občania, sieť environmentálnych mimovládnych organizácií EKOFÓRUM
  p o z ý v a j ú
  všetkých občanov, ktorým ležia na srdci Tatry, aby sa pridali k veľkému občianskemu protestu v prospech Tatier
  a ochrane slovenských národných rezervácií. Stanovým táborom na Námestí SNP v Bratislave budeme protestovať proti navrhovanej zonácii TANAPu, ktorá by znamenala zrušenie bezzásahového režimu na 8800 hektároch národného parku, a proti ministerstvom odsúhlasenej ťažbe dreva v najprísnejších rezerváciách.

  Stanový tábor vznikne na Námestí SNP v Bratislave v piatok 23. apríla od 16.00

  www.ekoforum.sk