Logo SKaKS DakotaLetos již podvacáté (od roku 1991) děti z neziskových organizací pod vedením svých vedoucích sbíraly a následně zlikvidovaly vyhozené vánoční stromky v obvodu Ostrava-Jih. Tato akce se koná každoročně ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava-Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih. Od roku 2001 ji každoročně provádí občanské sdružení Samostatný kmenový a klubový svaz (SKaKS) Dakota.

  Letošní sběr a likvidace probíhaly v době od 6. ledna do 15. března. Dobrovolníci z Dakoty nasbírali celkem 791 vánočních stromků, které pak byly zlikvidovány. Využili jsme hlavně možnosti likvidace v OZO Ostrava (drť na topení), dále jsme si část nasbíraných stromků odvezli na naše táborové základny, kde poslouží jako základ (náplň) táborových ohňů na našich akcích. Další část byla zpracována firmou Sadové úpravy a údržba zeleně z Ostravy-Hrabůvky.

  S vánočními stromky pomáhali malí i ti větší. (Foto archiv SKaKS Dakota)Peníze, které jsme za sběr a likvidaci obdrželi, byly použity na úhradu dopravy, včetně odvozu stromků na táborové základny. Zbývající část peněz jsme rozdělili podle aktivity jednotlivých kmenů a klubů na podporu jejich celoroční činnosti. Myslím si, že akce má hluboký ekologický a výchovný charakter.Skončí v kotelně, nebo na táborovém ohništi...? (Foto archiv SKaKS Dakota) Členové Dakoty – děti a mládež – pod vedením náčelníka našeho občanského sdružení jednak vyčistí veřejné prostranství sídlišť našeho obvodu, a jednak jsou posbírané stromky potom smysluplně využity: nadrtí se na ztopení v kotelnách a nejsou míchány s domovním odpadem. OZO ušetří na svozech odpadů, protože stromky jsou značně objemné a ve sběrných vozech zaberou hodně místa.

  Největší „záběr“ byl po 6. lednu, kdy se většina domácností v našem obvodu stromků zbavovala. Až do začátku února byly do sběru zapojeny všechny naše kmeny i kluby. Sběr nám po celou dobu komplikovala zima a sníh (vyjeté sněhové a ledové koleje na cestách, zamrzlé stromky), ale nakonec jsme vše zvládli… Děti z našeho sdružení stahovaly stromky na hromady podle připraveného plánu. Hromady jsme pak odváželi k našim klubovnám a následně expedovali stromky k likvidaci.

  Tak - a teď nejkratší cestou k té velké hromadě stromků... (Foto archiv SKaKS Dakota)O sběru vedeme přesnou evidenci, protože část peněz jsme podle nasbíraného množství stromků jednotlivými kmeny a kluby dále přerozdělovali na jejich činnost. Akce se zúčastnily kmeny Pumíci, PTP I., PTP II., Iglipipeta, Rychlé střely, Sportovní klub, Klub deskových her, hlavně však Eko-klub, který celou akci řídil a koordinoval. Protože jsme letos poprvé sbírali stromky po celém obvodu Ostrava-Jih, povolali jsme na pomoc i kmen Wasapipela z Ostravy-Kunčiček, kmen Tygrů z Havířova, K-team z Českého Těšína. Naši členové byli oceněni také svou vlastní měnou, oddílovými penízky „mozoly“. Za každý stromek obdrželi pět mozolů, které pak použijí na konci školního roku na „Mozolové burze“, kde si mohou koupit táborové vybavení (ešusy, baterky, karimatky,…), ti zdatnější stany, spacáky nebo jiné věci, jako jsou deskové hry, hračky, sportovní potřeby, popřípadě sladkosti. Děti dostávají mozoly během celého roku za schůzky a víkendovky (za účast, za hry, apod.).

  Všechno probíhalo podle plánu. (Foto archiv SKaKS Dakota)Kromě klasických vánočních stromků jsme se postarali i o 47 stromků umělých. Likvidovali jsme i světýlka, ozdoby a stojany. (Kuriozitou jsou stojany z betonu a montážní pěny: Někteří lidé vezmou kýbl nebo velký květináč a stromek zalijí betonem či sádrou a doplní montážní pěnou; stromek pak vyhodí i s tímto „stojanem“). Letos jsme se při sběru setkali s poněkud kuriózním případem. Na Jugoslávské ulici měla jedna paní ve sněhu pod balkónem zapíchnutých 17 stromků. Vytvořila si tak malý ozdobný lesík. Když jsme jí stromky odvezli, poslala na nás stížnost na úřad s tvrzením, že stromky dostala darem od sousedů a že výzdobu má povolenou od pana starosty.

  Povánoční aktivita ostravské Dakoty je svého druhu ojedinělá. Něco podobného se uskutečnilo snad jen ve Vídni. (Foto archiv SKaKS Dakota)Škoda, že stromky nelze použít v ostravské Zoologické zahradě na krmení zvířat – na stromcích totiž zůstávají háčky a nastříhaný alobal, které by mohly zvířatům uškodit. Domníváme se, že s touto naší aktivitou a jejím rozsahem jsme v republice jediní. Nevíme doposud o žádném sdružení, které by ve spolupráci s veřejnou správou provozovalo takovou činnost. Z médií nicméně víme o podobné aktivitě ve Vídni v Rakousku, kde úřady vyzvaly obyvatele, aby stromky dali před domy, odkud je pak úklidové firmy a ekologické organizace sesbíraly a odvezly do ekologických kotelen, kde je nadrtili a použili k topení.