PDA - WWW.ADAM.CZ PDA - WWW.ADAM.CZ (www.adam.cz/pda) - 22.10. 2019
| Úvodní stránka | Top 10 | Hledej | Rubriky |
Nejnovější články
Za odkazem Babičky do Babiččina údolí
Mezi skalnatými svahy, luky a u dolního toku řeky Úpy leží malebná přírodní rezervace Babiččino údolí...

FyzikAR 7 – nové atraktivní rozměry ve vzdělávání
Video v článku Jak bude vypadat vzdělávání v budoucnosti? Podle posledních trendů, by se děti měly učit spolupráci, řešení problémů a komunikaci.

Konference Absolventi vysokých škol v České republice
Akce prezentující výsledky šetření mezi absolventy vysokých škol v mezinárodní, národní a institucionální perspektivě se uskuteční 22. října 2019 v Karolinu v Praze.

19. a 20. vydání Hochů od Bobří řeky
V loňském roce vydal Albatros 18. vydání kultovní knihy Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky, letos na něj navazují dvě sběratelská vydání!

Pozvánka na Koncert pro Paměť národa
Video v článku #nezapomeňme a pojďme se sejít 28. října na Koncertě pro Paměť národa ve Foru Karlín.

Tváře vzdoru '89: Tři skauti, které nezlomily ani dvě totality. Věřili v lidské dobro
Lidí jako Vladimír Hradec, Miroslav Kopt nebo Eduard Marek jsou v Česku stovky, ne-li tisíce. O neohroženém boji s nacistickou a komunistickou totalitou mluví ale tito tři skauti jen zřídka. Většinou vůbec...

Pomoc tisům v Lužických horách
V Lužických horách se snaží Český svaz ochránců přírody (ČSOP) pomáhat silně ohroženým tisům červeným...

Zrealizuj workcamp ve svém městě!
Nezisková organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit pořádá jednodenní školení Zrealizuj workcamp ve svém městě pro všechny nezkušené organizátory, kteří chtějí pomoci s přípravou neziskového projektu.

Změny v dotačních programech MŠMT na rok 2020 po proběhnutí seminářů pro žadatele
MŠMT upozorňuje na změny, ke kterým došlo po proběhnutí seminářů pro žadatele v dotační Výzvě pro rok 2020 a v Metodice hodnocení pro rok 2020.

Karel Schwarz (EAPN): Chudobě lze vždy předcházet
Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN) již patnáctým rokem bojuje s chudobou v Česku. Jako jeden z nástrojů vidí nepodmíněný základní příjem...


| Úvodní stránka | Top 10 | Hledej | Rubriky |