Akreditované Dobrovolnické centrum Prachatice slaví deset let

| Autor: - Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS. | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 15. 2. 2021 |

Již 10 let působí v Prachaticích Akreditované Dobrovolnické centrum Prachatice. Svou první akreditaci získalo v roce 2011.

Dobrovolnické centrum Prachatice slaví deset let

Dobrovolnické centrum Prachatice slaví deset let V akreditované organizaci má dobrovolník smluvně zajištěné postavení, je pojištěn proti škodám na zdraví i na majetku, má nárok na pojistné, kvalitní přípravu (školení), poskytnutí pracovních pomůcek atp. Akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

Dobrovolnické centrum Prachatice slaví deset let Rok 2011 byl totiž Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, a v České republice bylo gestorem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Významnou součástí celoročního projektu byla kampaň na podporu dobrovolné činnosti, v jejímž rámci se uskutečnily regionální, celostátní i mezinárodní konference, vzdělávací a síťovací setkání.

Od té doby je smyslem (již akreditovaného) Dobrovolnického centra Prachatice profesionální spolupráce mezi přijímajícími organizacemi a vysílající organizací a zajištění systému nabídky a poptávky po dobrovolnické službě na Prachaticku.

Dobrovolnické centrum Prachatice slaví deset let Mezi přijímající organizace, tedy ty, pro jejichž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, patří neziskové organizace nejen ve městě Prachatice. Dobrovolníci vysíláni do těchto organizací např. třídili oblečení v Dobročinném obchůdku Prachatice, venčili psy v Záchytných kotcích města Prachatice, pomáhali aktivizovat klienty domova se zvláštním režimem, zpívali v Domově Matky Vojtěchy, cvičili se seniory jachting, golf, či připravovali výstavy v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice, doprovázeli osoby se zdravotním postižením z Klubu zdravotně postižených Prachatice na společenské akce, poskytovali ICT služby v Portus Prachatice, o. p. s., asistovali při aktivitách na ZŠ Zlatá stezka 387, doučovali děti, navštěvovali seniory v CSP Vodňany, nebo dorazili až ze zahraničí na různé projekty atd. Mnoho neziskových organizací si již nedovede svou činnost představit bez podpory dobrovolníků. Patří jim velké díky! Dobrovolníci byli za tu dobu oceněni, byli jim předány certifikáty či drobné dárky.

Dobrovolnické centrum Prachatice slaví deset let A právě v letošním roce uplyne 10 let od Evropského roku dobrovolnictví. Co se v KreBul, o. p. s. za tu dobu změnilo ve smyslu dobrovolnictví? Reagujeme stále na aktuální poptávku, nabízíme společně s dobrovolníky možnosti spolupráce, a v rámci Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj (rdcjk.cz) vytvoříme příznivé prostředí pro rozvoj dobrovolnictví v České republice, přispívající k profesionalizaci managementu dobrovolnictví a zkvalitňování dobrovolnické činnosti. Plánuje se nová koncepce rozvoje dobrovolnictví a chceme být u toho, pomoci a zapojit se.

Rok 2021 je vyhlášen Evropským rokem železnice, tedy podpora ekologicky šetrné a nejbezpečnější dopravy. Najděte také cestu k nám jako dobrovolníci. Kontaktovat nás můžete na dobrovolnici@krebul.cz. Dobrovolnictví finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR, Jihočeský kraj i město Prachatice.

Za KreBul, o.p.s.-Dobrovolnické centrum Prachatice

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

http://rdcjk.cz/
https://www.krebul.cz/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2021020050-akreditovane-dobrovolnicke-centrum-prachatice-slavi-deset-let.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku