STEM/MARK: National Pandemic Alarm – aktuální postoje a nálady v pandemii koronaviru (AKTUALIZOVÁNO 3. 4.)

| Autor: - STEM/MARK – tisková zpráva | Rubrika: odborný článek | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 20. 3. 2020 |

Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org) Aktualizace se týká šesti odstavců pod mezititulkem (nové texty vč. mezititulku) a grafů (nové grafy).

Ilustrační snímek (foto rottonara, Pixabay)

V dnešní složité a nejisté situaci šíření pandemie onemocnění COVID-19 jsou informace důležitější komoditou než jindy. European National Panels doplňuje ke všem dostupným datům, které jsou dnes k dispozici, názory, postoje a emoce konkrétních lidí. Proto nabízejí všem dostupný výzkum veřejného mínění National Pandemic Alarm, který v pěti evropských zemích monitoruje aktuální postoje a nálady společnosti s ohledem na probíhající pandemii. Projekt probíhá od 16. března 2020 na lokálních reprezentativních online panelech v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku, a nabízí tak unikátní mezinárodní srovnání.

Jeho výsledky budou průběžně publikovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Výzkumné šetření probíhá kontinuálně a jeho výsledkem je několik indexů, které zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci. Těmito indexy jsou: míra strachu (index paniky), důvěra v představitele státu (index důvěry ve státní aparát), výhled obyvatel na průběh a vývoj pandemie (index pesimismu), reálný dopad situace na obyvatele (index dopadů), a vlastní zkušenost s výskytem nemoci či nemocných v blízkém okolí (míra zkušenosti). Výsledné hodnoty a jejich vývoj v čase jsou vizualizovány do přehledných grafů na webu www.nationalpandemicalarm.eu.

Ke zvládnutí situace podle Čechů nejlépe přispívá Roman Prymula, Andrej Babiš je až třetí
Z dalšího výzkumu v rámci projektu National Pandemic Alarm, který realizují European National Panels a který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru, vyplývá, že v těsném závěsu za Romanem Prymulou je Jan Hamáček. Naopak nejhůře je hodnocen prezident Miloš Zeman.

Otázky zaměřené na důvěru v čelní představitele státu doplňují pět indexů projektu (indexu paniky, indexu důvěry ve státní aparát, indexu pesimismu, indexu dopadů a míry zkušenosti), které kontinuálně zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci pandemie koronaviru. Hodnoty těchto indexů jsou pravidelně aktualizovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Romana Prymulu a místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka hodnotí nejlépe lidé s vysokoškolským vzděláním a Pražáci. Premiér Andrej Babiš je hodnocen lépe mezi lidmi nad 60 let a lidmi bez maturity.

Pokud jde o zajištění pomůcek (roušek, ochranných obleků, plicních ventilátorů aj.), považuje reakci vlády za adekvátní polovina dotázaných. Naopak 47 % se domnívá, že vláda situaci podcenila a nezareagovala včas. Jen 2 % se domnívají, že byla vláda na situaci připravena. Reakci vlády hodnotí hůře lidé do 44 let. Naopak mezi lidmi ve věku nad 60 let si pouze třetina myslí, že vláda situaci podcenila.

  Pokud by si lidé měli vybrat, která tři opatření zavedou, dvě třetiny by zavedly uzavření hranic, polovina povinné nošení roušek a 43 % by omezilo pohyb osob. Pro zákaz velkých sportovních akcí či uzavření škol by se rozhodla třetina. Mezi lidmi do 44 let by pětina byla pro úplný zákaz vycházení, lidé nad 60 let výrazněji podporují uzavření hranic (69 %) či nošení roušek (55 %).

Polovina Čechů očekává, že se děti vrátí do škol až po prázdninách. Polovina souhlasí s větším či menším omezením prázdnin, třetina je proti jakémukoliv omezení. Pro omezení prázdnin jsou častěji muži a lidé nad 60 let.


Výzkumný projekt zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.


European National Panels (www.nationalpandemicalarm.eu) představují jeden z největších výzkumných panelů v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku. Panely v jednotlivých zemích slouží pro kvalitní a rychlé on-line sběry dat o internetové populaci. Disponují početnou skupinou 55 000 respondentů v České republice (pod hlavičkou Český národní panel), 28 000 na Slovensku (Slovenský národný panel), 25 000 v Maďarsku (Magyar Országos Panel), 21 000 v Polsku (Polski panel narodowy), a 10 000 v Bulharsku (Bulgarski nacionalen panel).


#koronavirus


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2020030070-stem-mark-national-pandemic-alarm-aktualni-postoje-a-nalady-v-pandemii-koronaviru-aktualizovano-3-4.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku