Průvod Prahou připomněl památku Jana Palacha

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: myslím si | Vydáno dne: 16. 1. 2019 |

Na Václavském náměstí v Praze běžel program sice již od dopoledních hodin, před šestou večer se však pod sochou svatého Václava shromáždilo několik stovek lidí se svíčkami a květinami a další stále přicházeli.

Shromáždění se světly a následující průvod Prahou připomněl 50. výročí Palachova upálení (foto Michala K. Rocmanová)

Průvod Prahou se světly připomněl 50. výročí Palachova upálení - k shromážděným promluvil biskup Jan Malý (foto Michala K. Rocmanová) Z pódia přivítal přítomné předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a vyzval je k minutě ticha za Palacha i další „lidské pochodně”. Postupně předal slovo dalším řečníkům. Promluvil například biskup Václav Malý, Palachovo poselství připomněla Dana Němcová, byl čten tehdejší proslov faráře Jakuba Trojana z pohřbu Jana Palacha...

Průvod Prahou se světly připomněl 50. výročí Palachova upálení - k shromážděným promluvila disidentka Dana Němcová (foto Michala K. Rocmanová) Poté se od jediné svíce, přinesené od Národního muzea, rozšířila vlna světla mezi přítomné - a v tichosti se pak dlouhý průvod světýlek vydal Václavským náměstím dolů a uličkami Starého Města kolem Karlovy Univerzity na Staroměstské náměstí.

Průvod Prahou se světly připomněl 50. výročí Palachova upálení - Staroměstské náměstí (foto Michala K. Rocmanová) Lidé se světýlky v rukách zaplnili náměstí. A tam zazněly další proslovy. Mikuláš Minář na závěr připomněl, jak důležité je, aby každý dbal na pravdivost slov a abychom nebyli lhostejní. Protože záhubou demokracie nemusí být tanky, ale lhostejnost a nevšímavost lidí. Když se vzápětí rozezněly radniční zvony, až běhal mráz po zádech... jako by ta slova chtěly zpečetit.

Průvod Prahou se světly připomněl 50. výročí Palachova upálení (foto Michala K. Rocmanová)Průvod Prahou se světly připomněl 50. výročí Palachova upálení (foto Michala K. Rocmanová) Pak svíce zhasly - a Jan Řeřicha - Palachův vrstevník předal přítomným nové světlo - světlo Palachovo, aby dál šířili jeho odkaz. Na závěr shromáždění zazpívali národní hymnu a pokojně se rozešli, nesouce si symbolická světýlka...

Akci pořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii společně s projektem proti totalitě Mene Tekel.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019010054-pruvod-prahou-pripomnel-pamatku-jana-palacha.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku