Památné lípy v Bohumilické aleji se dočkaly odborného ošetření

| Autor: - ČSOP – Kateřina Adámková | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 3. 1. 2019 |

Členové Českého svazu ochránců přírody Šumava loni pomohli lipám v Bohumilické aleji na Vimpersku.
Odborný zásah v Bohumilické aleji (foto ČSOP)
Odborného ošetření se dočkalo celkem 22 památných lip srdčitých, které byly ošetřeny díky finanční podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě.

Navíc proběhla dosadba... (foto ČSOP)Již v  roce 2012 v Bohumilicích v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě došlo k prvnímu ošetření 28 lip srdčitých, na místo byla instalována také informační tabule, odpočívadlo a lavička. V letošním roce specializovaný arborista ošetřil dalších 22 lip – na stromech zajistil bezpečnostní řez, na jednom ze stromů instaloval bezpečnostní vazbu a na dalším provedl konzervační ošetření. Navíc proběhla dosadba 12 ks odrostků lip srdčitých do proluk po již odumřelých jedincích v této aleji, došlo také k odstranění nežádoucího osikového, březového a vrbového náletu, kdy dřeviny vrůstaly do korun památných stromů a byly zde neperspektivní.

Bohumilická alej se nachází asi 6 km severně od města Vimperk. Její stromy lemují cestu vedoucí z Bohumilic do Bošic. Toto památné stromořadí tvoří lípy srdčité a velkolisté. Celkem se zde nachází 76 stromů lip, jejichž věk je odhadován na 150 let. Jedná se o jednu ze čtyř lokalit, které byly v letošním roce podpořené jako jednorázové managementové zásahy obnovního charakteru v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Prostřednictvím tohoto programu již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody.


ČSOP - logoČeský svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019010003-pamatne-lipy-v-bohumilicke-aleji-se-dockaly-odborneho-osetreni.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku