Jak pracovat s Youthwiki?

| Autor: Jan Husák | Rubrika: odborný článek | Vydáno dne: 30. 12. 2018 |

Youthwiki se věnuje analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže. Je to online encyklopedie o mládeži.

Youth Wiki - internetová encyklopedie o mládeži

Youth Wiki - internetová encyklopedie o mládeži

Jak s Youthwiki pracovat a co v ní najdete?

K výše zmíněným tematickým okruhům naleznete analýzy právního rámce, veřejných politik a dotčených strategií a koncepcí veřejných politik, definice specifických konceptů používaných v politikách jednotlivých států, nástrojů realizace veřejných politik, programů, jejich financování, mechanismů hodnocení a kontroly kvality, analýzu hlavních aktérů a způsobů implementace a spolupráce. Youthwiki pojmenovává i slabá místa a chybějící nástroje veřejných politik, stejně jako krátce zachycuje i hlavní rysy veřejných a politických debat a aktuální veřejné diskuze spojené s mládeží. Kromě slovníčku popisujícího definice jednotlivých konceptů veřejných politik v daných zemích disponuje také širokým aparátem veřejně dostupných zdrojů k daným tématům. Kromě konkrétních informací tak může Youthwiki usnadnit i rešerže zdrojů v evropských zemích k daným tématům.

Youth Wiki - představení nové internetové encyklopedie o mládeži (EU) Zajímá Vás např. jaké jsou věkové hranice pro volby v jednotlivých státech v Evropě? Jak je nastavena podpora mladých dobrovolníků? Jak se mladí zapojují do rozhodování o věcech veřejných? Jaká opatření pomáhají zaměstnanosti mladých lidí či jak školní i mimoškolní prostředí pomáhá s občanským vzděláváním či podporou sportu nebo třeba zdravého životního stylu? To a mnohem více najdete právě v Youthwiki.
Vyhledávat můžete buď podle tematických kapitol, či podle situace v jednotlivých zemích.

Srovnávací mapy
V prosinci 2018 byla spuštěna také nová sekce srovnávacích mapových přehledů, která usnadní orientaci v hlavních rozdílech a naplňování zásadních indikátorů veřejných politik v jednotlivých evropských státech. První zveřejněnou sadou srovnávacích map jsou indikátory z oblasti dobrovolnictví mládeže. V roce 2019 přibydou dále srovnávací mapy indikátorů participace mládeže a sociálního začleňování mládeže.

Youth Wiki - představení nové internetové encyklopedie o mládeži (EU) Projekt Youthwiki je financován ze zdrojů Evropského programu Erasmus+, klíčové akce podpora reforem veřejných politik a dále za přispění jednotlivých zapojených států. Projekt je koordinován odborem A7 Evropské komise pro politiky mládeže a sdružuje kolem sebe síť národních korespondentů.

Pro informace či spolupráci v ČR se obracejte na Českou radu dětí a mládeže na youthwiki@crdm.cz

Youth Wiki – internetová encyklopedie o mládeži


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018120063-jak-pracovat-s-youthwiki.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku