49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do svých řad další organizaci. Má jich teď 98

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 16. 11. 2018 |

Devětačtyřicáté Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), konané 15. listopadu 2018, přijalo do svých řad další členskou organizaci – Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO).

Hlasování (foto Jiří Majer)

Delegáti a delegátky v zasedací místnosti budovy Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) na pražském Senovážném náměstí rovněž vyslechli řadu informací z Představenstva České rady a v případě potřeby na ně pružně reagovali.crdm Podněty se týkaly rozličných oblastí, jež se do spolkové práce s mládeží promítají, zvláště pak ve sféře ekonomické a legislativní.

Přijetím Asociace pro mezinárodní otázky se počet členských organizací ČRDM aktuálně zvýšil na 98. Platí přitom ovšem, že tato cifra je proměnlivá oběma směry; dlouhodobě nicméně osciluje kolem stovky.

František Novotný z AMO, zástupce hlavního koordinátora Pražského studentského summitu (foto Jiří Majer)Ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky Vlaďka Mušálková (foto Jiří Majer)Asociace pro mezinárodní otázky, z s. je neziskovou organizací založenou v roce 1997 ze vzdělávacího projektu Pražský studentský summit, který je i nyní jedním z hlavních pilířů její činnosti. Výzkumné centrum AMO je předním českým zahraničněpolitickým think-tankem, který kromě publikační činnosti formuluje doporučení pro policy-makers, komentuje mezinárodní dění a pořádá veřejné i uzavřené akce. „Pracujeme také v oblasti transformační politiky, a to zejména ve východní Evropě, konkrétně na Ukrajině a v Bělorusku, kde předáváme zkušenosti České republiky v sektoru vzdělávání,“ podotkla ředitelka AMO Vlaďka Mušálková.
Představenstvo ČRDM doporučilo Asociaci k přijetí a Valné shromáždění je odhlasovalo.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Hlasování (foto Jiří Majer)Sadu informací z představenstva České rady zahájil její předseda Aleš Sedláček komentovanou rekapitulací situace kolem Vodního zákona, Zákona o místních poplatcích, tzv. Šablon pro NNO a finanční podpory z MŠMT. Pokud jde o zmíněné „šablony“, po krátké diskusi k nim VS přijalo své usnesení.


Z průběhu 49. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)VS ČRDM přijímá následující usnesení k plánované výzvě z OP VVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, dříve Šablony pro NNO.

Členské organizace ČRDM
Z průběhu 49. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)- Mají o výzvu zájem a jsou přesvědčeny, že se jedná o efektivní investici do prostředí neformálního vzdělávání.
- Preferují vyhlášení výzvy v takové formě, která umožní v každé aktivitě, krom čistě dobrovolnického režimu uzavírat i pracovně právní vztah se vzdělavateli a zapojenými odborníky za podmínky odpovídajících jednotkových cen.
Předsednický stůl – zleva zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči, předseda ČRDM Aleš Sedláček a ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)- Zdůrazňují, že prostředky z operačních programů EU nemohou vykrývat pokles národní podpory na provoz organizací. Jsou zaměřeny na zvyšování kvality vzdělávání a podporují nadstandard k současnému stavu s cílem jeho odzkoušení a případnému následnému zavedení do běžné činnosti.


Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Z průběhu 49. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o novém formuláři hlášení úrazů, doplněném informací o zpracování osobních údajů, a dále o krocích, jež Česká rada podniká za účelem nabídnout organizacím výhodné cestovní pojištění. Prezentoval též rozvoj projektu Karet mládeže EYCA (další slevy, nový web, změna designu karet, mobilní aplikace Youth Card) a zhodnotil dobrovolnický projekt 72 hodin s odkazem na statistické údaje.
Jan Husák z Analytického centra ČRDM (foto Jiří Majer)Pokud už jde o statistiku, té se věnoval rovněž Jan Husák z Analytického centra ČRDM, a to ve spojení s využíváním pojištění pro organizace v letech 2010–2017, jakož i ve spojitosti s tematikou dětských táborů.
Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)Ekonomka České rady Marie Konečná zevrubně rozebrala nynější stav čerpání rozpočtu ČRDM a seznámila přítomné s projektem aplikace pro vedení účetnictví a administrativy organizací a oddílů Skeleton ESO; do konce letošního roku se mohou organizace připojit a využívat tuto aplikaci bezplatně.

Z průběhu 49. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z průběhu 49. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z průběhu 49. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Dvouhodinové jednání 49. Valného shromáždění přineslo ČRDM mj. ještě schválení jejího rozpočtu na příští rok, odsouhlasení výše členských příspěvků na totéž období v jejich dosavadní výši – tedy 3 Kč za každého člena do 26 let, resp. minimálně 500 Kč za členskou organizaci – a příznivé vyznění zprávy Kontrolní komise, pravidelně kontrolující účetnictví a hospodaření České rady.

Zápis ze 49. Valného shromáždění ČRDM si lze přečíst zde


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018110054-49-valne-shromazdeni-crdm-prijalo-do-svych-rad-dalsi-organizaci-ma-jich-ted-98.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku