Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 14. 8. 2018 |

Podle výzkumu projektu SAFE - Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který uskutečnila Česká rada dětí a mládeže, by mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok činila 1 020 071 560 korun.

Táborák skautského střediska Polárka Kroměříž, foto Jaroslav Šafer

Samozřejmě jen v případě, že by na rozdíl od skutečnosti nepracovali zdarma a ve svém volném čase.

Skautské přátelství (Junák - český skaut, foto Štěpán Hašek) „Výzkum nám v číslech ukazuje hodnotu dobrovolnické práce, kterou pro děti a mladé lidi skautští vedoucí odvádí bez nároku na odměnu. Víme ale zároveň, že jejich osobní nasazení při snaze předat klukům a holkám vztah k důležitým hodnotám, naučit je užitečné dovednosti a připravit pro ně dobrodružství v partě kamarádů nikdy nebude možné vyčíslit,“ říká k výzkumu Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Ilustrační foto Junák - český skaut, foto Lukáš Fuchmann Službu dobrovolníků společnosti sledoval výzkum v 34 dětských, mládežnických a ekologických organizacích sdružených v České radě dětí a mládeže, měření probíhalo během jednoho roku a celkem ukázalo, že 36 000 dobrovolníků z těchto organizací každoročně vykoná práci v hodnotě 1 666 000 000 korun. Na samotné skautské vedoucí připadla částka lehce přesahující miliardu korun.

Navigamus 2018  (foto Tomáš Kolek, Junák - český skaut) Pro skauting je klíčovou dobrovolnickou činností vedení oddílu. Hlavní z motivací k přijetí odpovědnosti za oddíl bývá především potřeba předat dál, co člověk sám ve skautském oddíle „dostal“ – tedy co zažil, co se naučil. „Dobrovolnicí ve skautu jsem se stala přirozenou cestou – postupně jsem začala pomáhat s vedením oddílu. Že se jedná o „dobrovolnictví“, jsem vlastně zjistila až časem. Práce s dětmi v oddíle mě baví tím víc, čím nadšenější jsou děti a čím spokojenější jsou jejich rodiče,“ říká skautská vedoucí Michaela Sochorová, účastnice výzkumu.

Moot na Islandu 2017 - mezinárodní skautské setkání věkové kategorie roverů, foto David Urban O činnost skautských oddílů a potřebné zázemí se stará téměř 9 000 dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů, do kterých mimo oddílové činnosti spadá i účast na vzdělávacích kurzech. Kromě vedoucích ale působí ve skautu řada dospívajících a dospělých dobrovolníků, kteří mají na starosti péči o zázemí – hospodaření, administrativu, fundraising nebo klubovnu. Komunikují rovněž s institucemi, připravují letní tábory a výpravy, zapojují se organizace velkých akcí na národní i mezinárodní úrovni a podobně.

Junák - český skaut (logo) Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.
Více na www.skaut.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018080033-skautsti-dobrovolnici-usetri-statu-kazdorocne-vice-nez-jednu-miliardu-korun.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku