K ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti dětských spolků

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 29. 7. 2018 |

Na pořízení fotografie (nebo i jiné zachycení podoby osoby) se primárně vztahují ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Z hlediska OZ je fotografie jedním z možných způsobů zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost. Jak zachycení, tak rozšiřování podoby člověka je v základu možné jen s jeho souhlasem. Zákon ale připouští výjimky z tohoto pravidla. Pro pořizování fotografií pro „zpravodajské účely“ je důležitá především tato:

„Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“

Tuto „zákonnou licenci“ k pořízení fotografie nebo jinému zachycení podoby člověka však nelze vnímat jako neomezenou...

Celý článek najdete:
http://www.adam.cz/clanek-2018070025-informace-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018070057-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku