Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 17. 7. 2018 |

Při příležitosti sta let Československa a sta let od činnosti skautské pošty připravujeme interaktivní výstavu Pošli to dál!. Výstava je přístupná od konce června do konce října v Poštovním muzeu v Praze.

Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy (výstava v Poštovním muzeu v Praze, červen až říjen 2018)

Sto let samostatného Československa je i sto let skautské služby republice a společnosti. Tato služba zahrnuje celou řadu silných příběhů, od skautské pošty, přes účast v odboji, až po Skautský dobrý skutek. A právě o těchto událostech interaktivním a poutavým způsobem vypráví výstava Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy.

Výstava připomene, jak skauti za posledních sto let pomáhali republice a společnosti. Poštou českých skautů před sto lety vše jen začalo: skauti pomáhali Národnímu výboru, učili Čechy úctu ke státní vlajce, vedli brannou výchovu, pomáhali při obnově země po katastrofách, mnoho obětovali v obdobích totalitních režimů, kdy byl skauting oficiálně zakázán. Ale především zlepšovali své okolí drobnou denní pomocí prostřednictvím dobrých skutků.

K procházení těchto příběhů dostane každá družina speciální sešit. S ním v ruce budou skupiny výstavu procházet interaktivní formou, s úkoly vyžadujícími týmové zapojení. Nakonec je čeká přemýšlení o tom, jak se skauti mohou ve svém okolí zapojit v současnosti a měly by odejít s vizí vlastní pomoci. Kromě samotné výstavy bude k dispozici i doprovodná hra po Praze.

Výstava vznikla ve spolupráci Poštovního muzea se spolkem Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00. Prodloužená otevírací doba v září a říjnu bude uvedena na webu Poštovního muzea.

Zdroj:
Jakub Ambrozek - Mravenec, správce komunikace Skautského institutu

a web Poštovního muzea v Praze.

Výstava je šitá na míru především družinám skautů a skautek a dalším kolektivům dětí a mladých lidí.
Po prázdninách může být na výstavě pěkný nával, proto je potřeba už nyní naplánovat družinový či oddílový výlet a zarezervovat si čas návštěvy v jednoduchém formuláři na webu skautskyinstitut.cz/republika . Aby každá družina měla čas a prostor výstavu prožít :)

www.postovnimuzeum.cz

Na stejném webu najdete i informace o tom, jak získat speciální odznak k tomuto výročí. Není to vůbec snadné!


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018070028-posli-to-dal-posta-ceskych-skautu-a-dalsi-pribehy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku