Česká pomoc v Zátarí: spíš než deky a jídlo potřebují lidé podporu a naději

| Autor: redakce - , Diakonie ČCE | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 24. 12. 2017 |

Diakonie ČCE už pět let působí v uprchlickém táboře Zátarí, kde žije na osmdesát tisíc syrských válečných uprchlíků. Zaměřuje se na dlouhodobou psychosociální pomoc.

Česká pomoc v jordánském Zátarí: spíš než deky a jídlo potřebují lidé podporu a naději

Programy Diakonie v Zátarí navštívil v těchto dnech český velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík.

Azad tu měl být s rodinou jen na pár týdnů. Válečný konflikt způsobil, že žije v táboře už šestým rokem. S nejlepší kamarádkou Raním a dalšími tu chodí každý den do školy. Obě děti si do tábora přinesly bolesti z války. Azad špatně snášel tmu a Raním se v noci často budila s pláčem. Díky pomoci Diakonie oba dva zvládají překonávat válečná traumata mnohem lépe.

Jeden z největších uprchlických táborů na světě v jordánském Zátarí poskytuje už od roku 2012 domov lidem, kteří sem utekli před válkou ze sousední Sýrie. Za tu dobu se změnilo leccos: písečnými bouřemi zmítané stany byly nahrazeny pevnějšími obytnými karavany, v táboře obstojně funguje několik škol, obchody nebo zdravotnická zařízení. O základní životní potřeby pouštního města velikosti Zlína či Pardubic je tak postaráno. Problémem zůstává, jak tu smysluplně trávit čas a jak nepodlehnout skepsi z nekonečně stejných dnů.

Právě na tyto otázky se zaměřují aktivity a programy Diakonie ČCE. V předchozích letech obyvatelé tábora mohli navštěvovat například kurzy řemesel, jazyků či počítačových dovedností, dnes tu Diakonie prostřednictvím partnerské organizace LWF (Světová luterská federace) organizuje pravidelná setkání pro děti i dospělé, jejichž cílem je rozvíjet sociální dovednosti, podporovat mezilidské vztahy, pomáhat lidem zbavovat se strachu a vyrovnávat se s válečnými traumaty. V neposlední řadě také připravuje rodiny na pomalu se blížící a nesnadný návrat domů.

Monitorovacího setkání se přímo v táboře Zátarí zúčastnil také český velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík: „Největší problém tu mají děti nebo mladá generace. Místo původně předpokládaných několika měsíců jsou tu mnozí už pět nebo šest let. Projekty Diakonie dávají právě těmto mladým lidem naději do budoucna. Jejich přáním není dostat se do Evropy, ale zpátky domů.“

Na příští rok Diakonie společně s LWF plánuje rozšířit kapacitu svých programů, aby se mohlo zapojit ještě více obyvatel tábora. Projekt Diakonie v Zátarí je dlouhodobě finančně podporován Ministerstvem zahraničních věcí ČR a také Evangelickou církví (ČCE).

Diakonie ČCE
Diakonie pomáhá tisícům lidí u nás i ve světě. Je druhou největší nestátní organizací, která v České republice poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Na více než 130 místech v celé zemi pomáhá lidem v nepříznivých situacích. Podporuje rodiny s dětmi, provozuje nízkoprahové kluby, azylové domy, občanské poradny, zřizuje chráněná pracovní místa a pomáhá lidem s postižením, pečuje o seniory a doprovází umírající. Diakonie také organizuje humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí. Tým Diakonie tvoří více než 2000 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Její činnost reprezentují 4 hodnoty: milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017120056-ceska-pomoc-v-zatari-spis-nez-deky-a-jidlo-potrebuji-lide-podporu-a-nadeji.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku