Setkání skautských sběratelů

| Autor: - Jiří Dvořák – Poutníci Čechovice | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 6. 12. 2017 |

Olomoucká právnická fakulta byla dějištěm tradičního podzimního setkání skautských sběratelů, které pořádá již 23 let naše středisko.

Ze setkání skautských sběratelů (foto Jiří Dvořák)

Zájem o akci byl letos překvapivě velký. Dorazilo přibližně 85 návštěvníků. Do Olomouce si zpravidla každý rok najdou cestu i sběratelé z polského Krakova, dorazí olomoučtí skauti, zástupci kmene dospělých i pravidelní účastníci z okolních krajů. V jednom ze sálů probíhá čilý ruch, který je znakem diskuzí nad sběratelskými artefakty.

Těmi jsou zejména odznaky, historické časopisy a nášivky. Tradičně vydáváme poštovní známky se skautským motivem ve formě přítisku, letos jsme vydali i dvě nové pohlednice a u dalších dvou jsme udělali dotisk.

Pro návštěvníky byl zřejmě lákavý i doprovodný program, který probíhal v druhém sále. Nejprve byl promítán dokumentární film Skauti bez lilie, který pojednává o těžkých totalitních dobách, kdy by skauting zakázán, potažmo nuceně sloučen s Pionýrem. Každý ze skautských vedoucích se se situací nějak vyrovnával a na jejich příběhy se film zaměřuje.

Ze setkání skautských sběratelů (foto Jiří Dvořák)Dalším bodem v programu byla prezentace Keňana Maurice Otungy, který žije v Olomouci a jehož tatínek byl významným keňským skautským činovníkem. Maurice představil svou rodnou zem, její krásy, ale i útrapy. Keňa je pro skauty také významná tím, že je zde pochován zakladatel světového skauting Robert Baden-Powel. Prezentace pokračovala popisem toho, jak v této africké zemi funguje skautská organizace, na jaké projekty se zaměřuje, s kým spolupracuje a jakými činnostmi se kluci a holky v oddílech zabývají. Sám Maurice považuje skautské hnutí za jedno z nejdůležitějších vůbec, a to nejen v Africe, ale ve všech zemích, kde existuje.

Junák - český skaut má nové logo, autorem je výtvarník Lumír Kajnar  (horizontální varianta)Zdůraznil, že dobrovolnická role skautů ve výchově mládeže, vzdělávací role v ekologii a snaha pozitivně ovlivňovat veřejné dění je nezastupitelným článkem ve fungující občanské společnosti. Maurice byl velice rád, že mohl na naše setkání přijít a přiblížit nám keňský skauting. Závěrem doprovodného programu byla prezentace praktických návodů, jak pracovat se skautským vizuálním stylem při tvorbě grafických výstupů.


Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na téměř 58 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více o skautingu na www.skaut.czADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017120007-setkani-skautskych-sberatelu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku