Předseda TOP 09 podepsal memorandum ČRDM o podpoře dětských spolků

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 9. 10. 2017 |

Předseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek podepsal 9. října 2017 Memorandum o podpoře činnosti spolků sdružujících děti a mladé lidi.

Před podpisem memoranda (zleva): předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, předseda ČRDM Aleš Sedláček a předseda Asociace TOM a člen pracovní skupiny Stát Tomáš Novotný (foto Jiří Majer)

Memorandem se Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) obrátila na osm politických stran se žádostí o povolební podporu dané výseče neziskového sektoru. TOP 09 je zatím druhou stranou (po hnutí STAN), která obsah zmíněného dokumentu v uplynulých dnech svojí autoritou posílila.

Podpisu memoranda předcházelo krátké jednání v pracovně předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska (foto Jiří Majer)Podpisy stvrdil ještě stisk rukou (foto Jiří Majer)Do malostranské pracovny Miroslava Kalouska se ke zhruba půlhodinovému otevřenému jednání dostavili předseda ČRDM Aleš Sedláček, jenž memorandum spolupodepsal, a předseda Asociace turistických oddílů mládeže (TOM) a člen pracovní skupiny Stát Tomáš Novotný. Miroslav Kalousek: Lidé, kteří se ve svém volnu věnují mimoškolní výchově dětí, si zaslouží naši neskonalou úctu a vděčnost (foto Jiří Majer)S lídrem TOP 09 hovořili o politice, o vybraných bodech dokumentu i o širších souvislostech spolkové práce s mládeží. Miroslav Kalousek se během debaty vyjádřil mj. v tom smyslu, že dospělí, kteří se ve svém volném čase v rámci mimoškolní výchovy věnují dětem a mladým lidem, si zaslouží „naši neskonalou úctu a vděčnost“.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček podepisuje memorandum o podpoře dětských spolků (foto Jiří Majer)Miroslav Kalousek podepisuje za TOP 09 Memorandum o podpoře činnosti spolků sdružujících děti a mladé lidi (foto Jiří Majer)Memorandum zahrnuje celkem sedm bodů, které se týkají různých oblastí, kupř. financí, zdravotnictví, kultury či životního prostředí. V detailech se jeho signatáři vyslovují třeba pro snížení administrativy a zvýšení právní jistoty spolků. Uznávají také, že v demokratickém státě musí být povinnosti vymáhány po odpovědných osobách – a že vedoucí, učitel ani starosta nemohou být tudíž odpovědni za (ne)očkování dítěte jedoucího na tábor či na školu v přírodě. Vyslovují se rovněž pro posílení transparentnosti neziskového sektoru jako takového a za výmaz nečinných spolků z veřejného rejstříku.

Smybolický přípitek předsedy TOP 09 se zástupci ČRDM (foto Jiří Majer)Na závěr setkání, proběhnuvšího v přívětivé atmosféře, věnoval předseda TOP 09 zástupcům ČRDM po výtisku publikace Naši pastýři 1938–1945, vydané letos v létě jeho vlastním nákladem. Lahvička "Asociálu" – spolkového moku Asociace TOM – jako dárek pro Miroslava Kalouska (foto Jiří Majer)Předseda TOP 09 věnoval zástupcům ČRDM knihu "Naši pastýři 1938-1945", v létě vydanou jeho vlastním nákladem (foto Jiří Majer)„Je to vůbec první publikace o roli kněžích ve 2. světové válce a dovoluji si ji vydat jako malou splátku velkému hrdinství těch, kteří sloužili lidem a jejich touze po svobodě,“ napsal Miroslav Kalousek v předmluvě ke knížce.
Na oplátku pak přijal lahvičku spolkového moku tomíků (míněna Asociace TOM) pojmenovaného „Asociál“.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017100023-predseda-top-09-podepsal-memorandum-crdm-o-podpore-detskych-spolku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku