Akademie Mladých občanů - projekt pro studenty

| Autor: - Mladí občané | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 8. 10. 2017 |

Soutěžní vzdělávací projekt Akademie Mladých občanů (AMOB) je určen pro vybrané studenty středních škol a gymnázií z celé České republiky.

Akademie Mladých občanů - vzdělávací soutěžní projekt pro studenty SŠ a gymnázií po celé ČR

V letošním školním roce pořádáme již 4. ročník, nově pod záštitou Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Institutu veřejné správy při Katedře veřejné ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Spolupráce s těmito vysokými školami přináší projektu především odborný dohled a vyšší kvalitu, atraktivnější program pro účastníky, akademické a jiné reprezentativní prostory a mnohé další. Projekt opět organizujeme pro studenty zcela zdarma.

Akademie Mladých občanů - vzdělávací soutěžní projekt pro studenty SŠ a gymnázií po celé ČR Akademie je celistvý vzdělávací projekt, který usiluje o zlepšení kritického smýšlení studentů, snaží se motivovat studenty k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost zajímavých setkání s významnými osobnostmi.

Akademie pod sebou sdružuje tři dílčí projekty - Municipalita, Region, Republika, z nichž každý se věnuje určité úrovni veřejného prostoru a dění v něm a pokrývá určitá témata. Tomu odpovídá také rozdělení tematických oblastí těchto tří projektů.

Akademie Mladých občanů - vzdělávací soutěžní projekt pro studenty SŠ a gymnázií po celé ČR AMOB se dělí na tři kola, první kolo je celorepublikové, ve kterém se prostřednictvím motivačního dopisu přihlásí studenti do projektu. V rámci druhého kola proběhnou jednodenní výběrové workshopy v Brně, Pardubicích a Praze (dle spádovosti bydliště studenta).
Spolupracující Instituty/ Fakulta budou na tomto workshopu pracovat se studenty a v rámci připraveného programu jim poskytnou potřebné znalosti k tomu, aby mohli úspěšně postoupit do třetího kola Akademie. Návštěva univerzity může zároveň pomoci nerozhodnutým studentům s výběrem jejich vysoké školy.

Třetí kolo proběhne ve formě tří setkání - Municipalita, Region, Republika. Dílčí projekty jsou čtyřdenní a pro studenty jsou připraveny debaty, přednášky, simulace politických jednání, setkání se zajímavými hosty z akademického prostředí, politiky a dalšími výraznými osobnostmi. Pro ty nejlepší a nejaktivnější účastníky jsou připraveny lákavé ceny či stáže a mnohé další.

Více informací naleznete na http://www.mladiobcane.cz/?page=amob

www.mladiobcane.cz

www.facebook.com/mladiobcane


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017100019-akademie-mladych-obcanu-projekt-pro-studenty.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku