Mladí Češi společnosti a politice nerozumí. Jsou na tom nejhůře v rámci zemí V4

| Autor: ČRDM - Strukturovaný dialog s mládeží | Rubrika: odborný článek | Vydáno dne: 6. 9. 2017 |

Takřka polovina (46 %) mladých Čechů ve věku 15–24 let nerozumí společnosti a politice, je to nejhorší výsledek v rámci zemí Visegrádské skupiny.

Lektoři si chystají na zářijový Pardubický barcamp 2017 zajímavý program (Alena Macková a Jan Husák)

Vyplývá to z šetření České rady dětí a mládeže, realizovaného spolu s partnery počátkem července na reprezentativním vzorku mladých lidí ve všech čtyřech středoevropských zemích. V České republice bylo do šetření vybráno a zapojeno 734 mladých.

Mladí Češi společnosti a politice nerozumí - jsou na tom nejhůře v rámci zemí V4 „Že nemají mladí Češi zájem o politiku, slýcháme poměrně často a bohužel to není žádná novinka. Loni vzbudil zájem např. výzkum OECD, kde mladí Češi dopadli skoro nejhůře. Nyní vidíme, že jedním ze zásadních důvodů je i to, že společnosti a politice prostě nerozumí. Že jsme na tom ale nejhůře v rámci V4 je zarážející,“ komentuje výsledky Jan Husák, vedoucí analytické sekce České rady dětí a mládeže, který se na výzkumu podílí. Dodává „Pouze 19 % mladých Čechů souhlasí s tím, že mají vliv na zemi, kde žijí. V ostatních zemích V4 si to však myslí kolem 40 % mladé populace, v kontextu nadcházejících voleb se to pravděpodobně nezmění a je to dlouhodobý problém.“

„Snažíme se zapojovat mladé do veřejného dění a ptát se jich, co by chtěli změnit, ale je to náročný úkol. Jednou z aktivit, kterou se snažíme podnítit zájem mladých, přinést jim informace a podpořit je, je například nadcházející Pardubický barcamp, který se koná v sobotu 16. září. Mladí se tam mohou pomocí svých aktivních vrstevníků a také odborníků, zejména na soft-skills a média, inspirovat, naučit se praktické dovednosti a získat přehled o současných možnostech. Máme ještě poslední volná místa, kdo má zájem, může se těšit na nabitý program.
Například na přednášku s diskuzí Filipa Horkého o tom, jak vést rozhovor, na tipy novinářky Andrey Procházkové, jak vést besedu, aby vás vtáhla, nebo na inspiraci více mladých lidí, kteří aktivně působí ve školních parlamentech či dokonce v městské samosprávě. Své zkušenosti budou sdílet i vedoucí projektů Demagog.cz a Zvol si info a další.
Uskuteční se také první zveřejnění unikátních výzkumů o veřejné aktivitě mládeže, které představí výzkumníci z Masarykovy univerzity a České rady dětí a mládeže Alena Macková a Jan Husák. Přihlásit se mohou na www.pardubickybarcamp.cz nebo www.strukturovanydialog.cz,“ dodává koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží Lenka Korábková.

Šetření o politické participaci mládeže v zemích V4 bylo podpořeno standardním grantem Mezinárodního visegrádského fondu a realizují jej Slovenská rada mládeže, Česká rada dětí a mládeže a maďarská asociace sociologů Rubeus.

#barcamp #pardubickybarcamp #mládež


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017090011-mladi-cesi-spolecnosti-a-politice-nerozumi-jsou-na-tom-nejhure-v-ramci-zemi-v4.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku