Dobrovolníci SIRIRI předávají Školu hrou středoafrickým učitelům

| Autor: redakce - www.siriri.org | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 23. 8. 2017 |

Česká organizace SIRIRI po roce opět vysílá na dva týdny do Středoafrické republiky (SAR) skupinu dvanácti českých a francouzských dobrovolníků.

Česká organizace SIRIRI školí ve Středoafrické republice místní učitele v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR

Budou tam školit přes dvě stovky středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR a vezou velké množství didaktických pomůcek. Program vychází z myšlenek J. A. Komenského a moderní pedagogiky.

Obecně prospěšná společnost SIRIRI „Loňský kurz pro středoafrické učitele měl na místě takový ohlas, že jsme letos kvůli vyššímu počtu přihlášených učitelů, navýšili i počet školitelů a množství didaktických pomůcek. Loňské kurzy měly dopad na více než 12 000 školáků, letošní číslo bude jistě vyšší a máme z toho radost,“ komentuje úspěchy iniciátorka programu Ludmila Böhmová.

Česká organizace SIRIRI vysílá do Středoafrické republiky dobrovolníky, kteří proškolí místní učitele v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR Tým školitelů - dobrovolníků, tentokrát mezinárodní – 3 z Francie a 9 z České republiky - od pondělí 21. 8. do soboty 26. 8. ve městě Bozoum školí místní učitele ve spolupráci s již dříve vyškolenými středoafrickými učiteli. Již potřetí.

V září 2015 vedli dva školitelé kurz pro 25 učitelů z jedné školy v Bozoum, kterou navštěvuje asi 800 žáků. První tři pilotní třídy (150 žáků) dostaly jako experiment 80 kusů prvního vydání slabikáře ABC v místním jazyce sango.

V září 2016 vedlo 10 školitelů kurz pro 130 učitelů ze 121 škol ze dvou velkých regionů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůcky pro své třídy: 130 sad Živé abecedy, 150 sad karet s písmeny a pět tisíc slabikářů ABC v sangu. Celkem program otevřel cestu ke kvalitnímu vzdělávání 12 890 žákům.
Na letošní kurz přijelo více než 200 učitelů z okolních měst i vesnic.

Pro více informací sledujte: www.siriri.orgwww.facebook.com/siririops

Jana Závodníková, jedna z dvanácti dobrovolníků, ve svém blogu Respektu o letošní misi píše:
Je neděle večer, všichni školitelé dolaďují program na zítřejší začátek školení a ve vzduchu je cítit déšť z odpoledne. Všichni čekáme, jaké to zítra bude.

Česká organizace SIRIRI školí ve Středoafrické republice místní učitele v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR ...Letos poprvé budou čeští a francouzští školitelé školit po boku svých středoafrických protějšků, a tak teď v neděli, máme již za sebou první část školení: školení školitelů...

Když jsme ve čtvrtek poprvé vstoupili do třídy školy Bakanja, ani se mi nechtělo věřit, že už je to rok, co jsme se snažili předat 5 pedagogických principů a myšlenky Školy hrou právě tady. Stejná třída, lavice i výzdoba – zdálo by se, že se nic nezměnilo. Ale pak přichází na řadu první setkání s našimi středoafrickými kolegy a ten rok práce, co oni udělali je velmi znát... Člověk má najednou pocit, že se loni opravdu podařilo něco předat. Vím, že březnové evaluace byly velmi pozitivní a naše víra v užitečnost programu nezlomná. Ale přeci jen vidět ten posun na vlastní oči, to bylo nejvíc.
Povídali jsme si o tom, jak se v jejich praxi osvědčuje pět principů a ukázali nám, jak pracují s pomůckami s dětmi ve třídách. Na chvilku mě přepadly pochybnosti, jestli vůbec budeme mít co dělat. Ale pak jsem si uvědomila, že naši kolegové jsou těmi nejlepšími z našich skupin, a to, kde jsou, je díky jejich velké zkušenosti a zápalu do práce.

...Když jsme tedy začali školit podle nového letošního plánu, pořád jsem se obávala, zda jim nepředstavujeme něco, co už umí, co může být příliš jednoduché a co už jsme vlastně dělali trošku loni. Po prvních cvičeních a aktivitách přišel Rigobert, vrchní inspektor, který je opravdovým fanouškem SIRIRI a Školy hrou a souhlasně si pobrukával a říkal, že to je přesně ono, že to je tady potřeba. Někdy stačí málo, aby člověk věděl, že je na dobré cestě!

(Celý text najdete na: https://siriri.blog.respekt.cz/po-roce-s-komenskym-opet-v-bozoum/)V čem je problém?

Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit.

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik 56 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2016 SAR na 147. místě ze 149 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dostatečné vzdělávání.
Z hlediska metod je výuka postavena na memorování dlouhých textů nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Jak se dá problém řešit?

 Česká organizace SIRIRI dodala do Středoafrické republiky slabikáře v místním jazyce sango Děti potřebují hlavně učitele, který je dovede motivovat, a učebnice, které budou mluvit jejich jazykem. Program vytvořený SIRIRI dokáže zajistit obojí.
SIRIRI z České republiky, která v SAR působí už od roku 2006, našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých karmelitánů. Ve spolupráci se zkušenými českými pedagogickými odborníky hledala SIRIRI, jak nejlépe učitele v SAR podpořit. Do přípravy konceptu se zapojili i místní učitelé, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango a nikoli ve francouzštině.

Cílem seminářů bylo a je inspirovat učitele ideou „smysluplného vzdělávání“, tedy aby ve vzdělávacím procesu posílily interakci mezi žákem a učitelem. V duchu konceptu „škola hrou“ podle Jana Ámose Komenského je cílem usilovat o to, aby se v dětech rozvíjela tvořivost, hravost a ve výsledku i radost z učení.

Program nevymýšlel nikdo „od stolu“. Tvořil se v dialogu s místními učiteli, aby odpovídal na to, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Nebylo s čím srovnávat, podobné téma v minulosti nikdo neřešil. Dnes je vidět, že se to daří. Poptávka je obrovská.

Chcete pomoci? Více o možnostech najdete na:
https://siriri.org/jak-pomoci/

#siriri #školahrou


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017080068-dobrovolnici-siriri-predavaji-skolu-hrou-stredoafrickym-ucitelum.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku