Představujeme web Cesty archeologie

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 14. 9. 2017 |

Víte, co je dendrochronologie? Pomocí této metody se podařilo například určit, kdy byl pokácen dub, jehož dřevo použili naši praprapředkové ve Velimi na výdřevu studny.

Veronika Mikešová - Puhačová přibližuje dětem život v pravěku či v době Keltů pomocí zážitků a experimentů

Stalo se tak v zimním období v době vegetačního klidu (říjen – duben) na přelomu let 5196 – 5195 před Kristem!
Víte jak konzervovat 7 000 let starý provázek - mimochodem velice jedinečný nález na našem území?
Kdo to byli barbaři a kde je možné je potkat v současné době?
A k čemu slouží experimentální archeologie a proč se jí lidé věnují?

Veronika Mikešová - Puhačová se ráda zabývá tradičními textilními technikami (foto Michala K. Rocmanová, Lughnasad 2016) Pokud vás zajímají odpovědi na uvedené otázky, nebo se chcete dozvědět, kde se dají podobné akce zažít, kdy se konají, kde najdete skanzeny, které několikrát do roka ožívají minulostí nebo jaké nejnovější poklady archeologové odkryli, určitě si nalistujte stránky www.cestyarcheologie.cz nebo https://www.facebook.com/cestyarcheologie/.

Veronika Mikešová - Puhačová je popularizátorkou archeologie Veronika Mikešová - Puhačová byla oceněna v letošním roce za vedení webu Cesty archeologie, který popularizuje archeologii a nálezy u nás, hledá zapomenutou minulost, objevuje pro moderní lidi krásu pravěku, experimentuje, vzdělává, bádá a žije archeologií. Za tuto tuto práci získala Veronika první místo v kategorii jednotlivců v oblasti Kulturní dědictví a podpora tradic v 8. ročníku soutěže Má Vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, kterou již tradičně vyhlašuje Památková komora České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty.

www.cestyarcheologie.cz

Web Cesty archeologie
Web Cesty archeologie (cestyarcheologie.cz) Cestyarcheologie.cz popularizuje archeologii obecně a zejména nálezy na našem území, hledá zapomenutou minulost, objevuje pro moderní lidi krásu pravěku a řemesel, experimentuje, vzdělává, bádá a žije archeologií. A s ním i jeho tvůrkyně a zakladatelka Veronika Mikešová - Puhačová, která je i jeho redaktorkou.
Veronika vyhledává zajímavé nálezy a píše o nich, natáčí rozhovory, snaží se čtenářům přiblížit dobu vzniku nálezů povídkami i bohatým obrazovým materiálem...
Krumbenowe - zářijový festival pravěku v Českém Krumlově Veronika se mimo jiné ráda zabývá pravěkými textilními technikami a barvením textilních vláken rostlinami, spolupořádá květnové oslavy Beltine v zámku v Nižboru, organizuje festival pravěku pod názvem Kupecká osada Krumbenowe v Českém Krumlově a účastní se řady dalších akcí...
Cesty archeologie vznikly na jaře roku 2015 pod záštitou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a jsou určeny pro širokou veřejnost.
„Cílem je souvisle představovat archeologii, obeznamovat s ní veřejnost, a zlepšovat tak vztah naší společnosti ke kulturnímu dědictví i vlastní minulosti. Děje se tak nejen prostřednictvím webového portálu www.cestyarcheologie.cz, ale i na mnoha akcích a programech pro školy, které pořádáme každý rok,“ popisuje svoji práci Veronika Mikešová, a dodává: „Velmi nám pomáhají kolegové z příbuzných oborů i z jiných institucí, se kterými spolupracujeme na našich činnostech, a také zájemci o archeologii a její popularizaci. Jsou to zejména zkušení řemeslníci, kteří se zabývají primitivními výrobními postupy a experimentální archeologií a vnášejí do našich akcí a programů mnoho inspirativních prvků.“

#mavlast

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast
  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.
Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


#mavlast

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017080063-predstavujeme-web-cesty-archeologie.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku