Indiáni z TYMY zažili na táboře rituál zasvěcení teepee

| Autor: - Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY | Rubrika: ostatní | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 13. 7. 2017 |

Středisko volného času TYMY také na letošní prázdniny připravilo spoustu zajímavých táborů. Mezi ty tradiční již řadu let patří Indiánské léto a Léto s tancem.

Na táboře s indiánskou tematikou (foto SVČ – TYMY)

Tento tábor se koná na táborové základně v Podhradní Lhotě. Hned první prázdninovou neděli se zde sjelo 32 dětí, které tímto táborem zahájily své letošní letní prázdniny.

Děti byly rozděleny do tří indiánských kmenů – Navahové, Čejeni a Huroni – a do dvou týmů tanečnic – Řízci a Smajlíci.
Tanečnice pod vedením Renaty a Olgy, měly program zaměřený na taneční průpravu, ale také se zapojily do táborového programu, soutěží na táborové Olympiádě a také večerního programu. Všichni malí i větší indiáni pod vedením svých kmenových náčelníků Bílé Lilie –Karolíny, Rudého draka – Janči a Malého bobra – Tomáše si osvojili nejen některé indiánské zvyklosti, ale také se naučili několik táborových dovedností, a co je nejdůležitější, poznávali přírodu a také sami sebe.

Mezi nás táborníky se během tábora přijelo podívat několik zajímavých hostů, kteří dětem předali své znalosti a dovednosti a za to jim patří velký dík. Mezi nejzajímavější patřilo setkání s cestovatelem panem Tomášem Beránkem, který dětem vyprávěl o svých cestách do Nepálu a vyprávění zpestřil také promítáním krásných fotografií. Dalším příjemným setkáním bylo dopolední bubnování s Radkem a Lukášem z Rytmu pro život, kteří pro děti připravili bubenický workshop.

V průběhu tábora se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života Indiánů, naučily se tance, zpívaly indiánské písně, zahrály si lakros, pobývaly v teepee a vařily v přírodě. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“ a stavba přístřešku, děti byly nadšeny také ze všech sportovních soutěží. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení příběhů ze života indiánů, které dětem předčítali jejich náčelníci.

Zajímavým zážitkem pro děti byla násvštěva náčelníka Hladového Orla... (foto SVČ – TYMY)Velkým zážitek pro malé indiány byla ukázka stavby teepee a obřadní rituál zasvěcení teepee, který přijeli předvést indiáni z Brna. Dalším zajímavým setkáním byla návštěva náčelníka Hladového Orla, který děti zaujal svými znalostmi o životě indiánů, naučil je několik indiánských písniček a také si společně zatančili a zabubnovali a společně také zapálili dýmku míru, ze které si mohli potáhnout všichni dospělí náčelníci.

Vyvrcholením celého týdenního pobytu bylo v pátek v noci setkání se šamanem. Byl to pro všechny neuvěřitelný zážitek, navíc umocněný úplňkem. Při slavnostním rituálu u šamana předala náčelnice Velká Mala Hadice všem malým indiánům talismany, které je budou ochraňovat a dodávat jim sílu a energii. Jako první měl právo převzít talismany kmen Čejenů, který zvítězil v celotáborové hře.

V letošním roce jsme na táboře měli po celou dobu vzácnou návštěvu – táborové dny s námi prožil náš španělský dobrovolník Samuel. Všemi nejvíce oblíbená byla naše kozička, která dětem i dospělým zpříjemňovala celý pobyt. Děti se o ni vzorně staraly a ona se jim vzorně odměňovala svou přítulností a hravostí.

Poslední táborový den na děti čekalo ještě hodně práce. Musely se sbalit, uklidit po sobě ve stanech, ale také v celém tábořišti. V poledne se začali už sjíždět bledé tváře – naši rodiče, pro které děti připravily krátkou ukázku, co se na táboře naučily. Rodičům předvedly jejich pokřiky, rituální tance, společný Country tanec, tanečnice vystoupily se svou zajímavou choreografií a součástí závěrečného nástupu bylo také spuštění vlajky.

Loučení bylo velmi smutné, nechyběly ani slzičky. Pobyt ve vesnici „Čokan Nagi“ velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů a zažily hodně krásných společných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin, ale i během školního roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 15. až 16. září.

Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017070023-indiani-z-tymy-zazili-na-tabore-ritual-zasveceni-teepee.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku