Slunovrat aneb Z Pravěké osady Křivolík se ozývá bojový ryk...

| Autor: - Bacrie | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 21. 6. 2017 |

V Pravěké osadě Křivolík u České Třebové si v sobotu 24. června 2017 přijdou na své všichni obdivovatelé pravěkého a starověkého světa!

Tradiční slunovratový Festival živého pravěku v osadě Křivolík u České Třebové letos nese podtitul „Síla barbarů“

Spolek Bacrie z. s., který letos slaví deset let své činnosti, tam i v letošním roce pořádá tradiční slunovratový Festival živého pravěku. Ten tentokrát nese podtitul „Síla barbarů“ a připomene první písemnou zmínku o našem území, kdy se keltští Bójové střetli s kmeny přicházejícími ze severu a tzv. Boiohaemum získalo poprvé své místo na starých mapách.

Tradiční slunovratový Festival živého pravěku v osadě Křivolík u České Třebové letos nese podtitul „Síla barbarů“ Návštěvníci se mohou těšit na bojové střety a hrané výjevy hrdých válečníků nebo také poznají, jak tehdejší kmeny mistrně ovládaly například staré umění tavby bronzu. Pro nejmenší účastníky programu bude připravena řada zážitkových a tvořivých dílen. Atmosféru osady doplní melodie irských písní, živá zvířata, a během náročného programu se každý pak bude moci na místě občerstvit.
Akce se koná od 11.00 do 18.00 hodin.

Tradiční slunovratový Festival živého pravěku v osadě Křivolík u České Třebové letos nese podtitul „Síla barbarů“ Oslavy letního slunovratu v Pravěké osadě Křivolík každoročně nalákají stovky návštěvníků a každý ročník nese své specifické téma.

„Obyvatelé starověkého Středomoří nás kdysi nazývali barbary a často neměli vůbec představu, kde tyto kmeny sídlily, jaké měly tradice a kulturu. O umístění dávného Boiohaema – zemi Bójů, nám však před 2 130 lety zanechal písemnou informaci řecký historik Poseidónios z Apameie a právě tuto významnou událost bychom chtěli v rámci letošního festivalu připomenout,“ říká náčelník Bacrie z. s. David Maršálek.

Tradiční slunovratový Festival živého pravěku v osadě Křivolík u České Třebové letos nese podtitul „Síla barbarů“ Program:
Komentované prohlídky osady s průvodcem
Bojové ukázky: prezentace římských a barbarských válečníků
Hrané výjevy z minulosti
Rituál Slunce: tanec, kácení májky a zapálení nového ohně

Po celý den:
Pravěká a antická kuchyně
Lukostřelba
Živá hudba
Kovolitecké zpracování bronzu

Dětské zážitkové a tvořivé dílny
Občerstvení v místě

Akce se koná v sobotu 24. června 2017 od 11.00 do 18.00 hodin v prostoru Pravěké osady Křivolík u České Třebové. Vstupné na akci je 70 Kč, děti zdarma. Tvořivé dílny za 50 Kč.

Více informací o programu festivalu, Pravěké osadě Křivolík a činnosti Bacrie z. s. naleznete na www.festival.krivolik.cz nebo www.krivolik.cz

Bacrie z. s.
Tradiční slunovratový Festival živého pravěku v osadě Křivolík u České Třebové letos nese podtitul „Síla barbarů“ Spolek vznikl v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Jeho cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny na území České republiky.
Spolek se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik – Keltů, Germánů nebo Slovanů. Věnuje se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé) a jeho hlavním projektem je výstavba pravěké osady Křivolík – muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.

www.festival.krivolik.cz

www.krivolik.cz

#livinghistory #Keltové #Římané #Barbaři


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017060043-slunovrat-aneb-z-praveke-osady-krivolik-se-ozyva-bojovy-ryk.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku