Archa číslo 4/2017 píše o tom, že učit se dá i nenápadně, bez nudy a biflování

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: archa | Vydáno dne: 9. 6. 2017 |

Do čtvrtého čísla letošního ročníku časopisu Archa zkusme nahlédnout opravdu jen letmo a poněkud nesystematicky.

Snímek ze zadní strany obálky Archy č. 4/2017 (foto Michala K. Rocmanová)

Předtím si ale před pomyslnou závorku vytkněme slogan Nejsme škola, a přece učíme, který ozřejmuje hlavní náplň aktuálního čísla. „Čtyřka“ Archy publikuje kromě jiného tematické příspěvky Asociace TOM, organizátorů třebíčské Regionální vzájemné výměny zkušeností, INEX-SDA, Pionýra, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení Radost, Hnutí Brontosaurus nebo třeba Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží.

O odpověď na svoji pravidelnou anketu Archa tentokrát požádala ředitele Kanceláře České rady dětí a mládeže (ČRDM) Ondřeje Šejtku spolu s astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem. Co odpověděli oba respondenti na otázku zkoumající, co nového se v pověstné „škole života“ nedávno naučili…? Kdo si nalistuje v elektronické verzi Archy, umístěné těsně pod tímto textem, stranu 23, dozví se to.

Rubrika „Představujeme“ přiblíží nováčka v ČRDM, jenž rozšířil řadu jejích členských organizací letos v dubnu – Českou astronomickou společnost (ČAS). „Pro zvídavé děti pořádá Sekce pro děti ČAS už mnoho let astronomicko-kosmonautický tábor Vesmírná odysea. Každý rok v srpnu se na 14 dní ´vydáváme do vesmíru´, pokaždé jinam a s jiným příběhem, přesto se držíme osvědčeného programu. Naším cílem je děti nejen zabavit a pobavit, ale také je o vesmíru a o tom, jakým způsobem jej lidé poznávají, něco naučit. Bez nudy a biflování,“ píší ve svém prezentačním článku Petr Sheirich, Jan Kožuško a Věra Bartáková.

„Podívejme se na běžného oddílového vedoucího, který celoročně vede oddíl a v létě jede s dětmi na tábor,“ zamýšlí se v úvodníku nazvaném „Nenápadné vzdělávání“ předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a člen Představenstva ČRDM Jan Burda. „Tenhle člověk celý rok tmelí tým oddílových instruktorů – deleguje pravomoci, hodnotí a motivuje. Řídí porady, sdílí informace, naplňuje naplánované cíle, naslouchá, hledá řešení problémů a překážek, reaguje na změny, respektuje termíny, spravuje rozpočet, zajišťuje finanční zdroje, které vyúčtovává, propaguje. Při tom všem celkem pravidelně odolává stresovým situacím a zátěži… V tomto výčtu bychom celkem dlouho pokračovat. Tím vším nenápadně a často sebevzděláním rozvíjí organizační, vztahové analytické a celou řadu dalších kompetencí.“

Jakže zněl ten slogan vytknutý před závorku…?

Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog...

#zpravodaj_Archa

ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017060023-archa-cislo-4-2017-pise-o-tom-ze-ucit-se-da-i-nenapadne-bez-nudy-a-biflovani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku