ČRDM podpořila iniciativu Vraťte lidem práva, kvůli novele stavebního zákona se obrátila na senátory

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: odborný článek | Vydáno dne: 6. 6. 2017 |

Supermarket za domem, benzínová pumpa, skládka odpadu nebo kácení stromů v parcích.

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

To všechno mohli lidé až dosud ovlivnit. Jenže novela stavebního zákona by to znemožnila. Pokud bude schválena v současné podobě, lidem bude zapovězeno vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat jejich nejbližší okolí. Upozorňuje na to iniciativa „Vraťte lidem práva“, k níž se rozhodla připojit a podporovat ji také Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Proč? Protože nebezpečí plynoucí ze změn vtělených do uvedené legislativní normy by se týkalo mj. i spolků pracujících ve prospěch dětí a mládeže.

„Poslanecká sněmovna bohužel podpořila změny, které by spolkům občanů zakázaly vyjadřovat se ke stavbám. Senátoři a senátorky však ještě mohou lidem práva vrátit. Skupina statečných se o to již pokouší,“ stojí na webu iniciativy Vraťte lidem práva. Předseda ČRDM Aleš Sedláček kupříkladu rozeslal senátorům dopis, v němž na ně jménem stovky organizací, sdružujících ve spolcích dětí a mládeže přes 200.000 lidí, apeluje, aby novele stavebního zákona řekli své jasné NE.

crdm„V našich organizacích se snažíme vést děti a mladé lidi k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby přistupovali odpovědně ke svým občanským povinnostem, ale i právům,“ konstatuje Aleš Sedláček. „V případě schválení projednávaného znění zákona bude veřejnost výrazně omezena v právu zapojovat se do správních řízení, v nichž může hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Byli bychom rádi, kdybyste navrhovanou úpravu stavebního zákona odmítli a hlasovali proti ní,“ píše předseda ČRDM zákonodárcům v horní komoře Parlamentu ČR.

Projde-li totiž navrhované znění po Poslanecké sněmovně i Senátem, znamenalo by to mimo jiné, že nově by spolky neměly možnost účastnit se územních a stavebních řízení. V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Podporovatelé iniciativy Vraťte lidem práva se obávají, že v důsledku toho „bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.“

Ještě ovšem existuje naděje, že se tak nestane. Za občany se postavil Ústavně právní výbor Senátu a skupina senátorů a senátorek připravuje návrh změn, které by občanům práva vrátily. Všichni senátoři a senátorky mají o podobě novely hlasovat 7. června t.r.


Více informací o iniciativě Vraťte lidem práva naleznete ZDE

Dopis předsedy ČRDM adresovaný senátorům si můžete přečíst ZDEADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017060012-crdm-podporila-iniciativu-vratte-lidem-prava-kvuli-novele-stavebniho-zakona-se-obratila-na-senatory.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku