Dokumentární film Skauti bez lilie zkoumá normalizační dilemata skautských oddílů

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: knihovnička | Vydáno dne: 18. 3. 2017 |

Osudy českého skautingu jsou nedílně spjaty s československými dějinami 20. století. Pro své demokratické smýšlení a aktivní postoj v boji proti totalitě byli skauti nežádoucí pro nacisty i komunisty.

Dokumentární film Skauti bez lilie zkoumá normalizační dilemata skautských oddílů

Třikrát se ocitli mimo zákon a museli volit strategii přežití. Především o třetím období skautské ilegality, tedy o období od roku 1970 až do sametové revoluce v roce 1989, pojednává filmový dokument Skauti bez lilie, který natočil Skautský institut a organizace Post Bellum.
Premiéru bude mít v sobotu 18. března v 17 hodin v Městské knihovně v Praze.

V průběhu natáčení stanulo před kamerou celkem 15 skautských vedoucích, kteří ve své době byli postavení před dilema plynoucí z normalizačních represí. Rozpustit skautský oddíl nebo dál vychovávat děti a mládež pod hlavičkou jiné organizace, byť v duchu skautských ideálů?

Film přibližuje nejen nástrahy a zvraty, které českému skautingu přineslo 20. století, ale také hledá odpověď na hlubší otázky: Kde je ona hranice, kdy skautský oddíl přestává být oddílem skautským? A existuje nějaké objektivně správné řešení?

„Dilema, před kterým stálo skautské hnutí, je pro normalizaci typické. Nejen skauti řešili otázku: Jak moc mohu vstoupit do oficiálních struktur a zůstat sám sebou?,“ říká Viktor Portel, režisér snímku a vedoucí audiovizuální sekce Post Bellum. Pod scénářem je podepsán novinář a publicista Adam Drda. Zdrojem historických informací a materiálů byl především Skautský archiv a archivy jednotlivých skautských oddílů.

Impuls ke vzniku filmu vzešel z projektu Skautského institutu Zkušenost totality, který finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Europe for Citizens.

Součástí tohoto projektu je také webový portál www.HrdinoveValky.cz, putovní výstava, úniková hra v prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze, workshopy pro skautské oddíly a další aktivity.

Skautský institut je pobočný spolek organizace Junák – český skaut.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více o skautingu na  www.skaut.cz

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Svědectví válečných veteránů, přeživších holokaust, politických vězňů, disidentů, ale také příslušníků tajné policie nebo členů komunistické strany ukládá do sbírky Paměť národa www.pametnaroda.cz

#pametnaroda #Junák #skaut


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017030064-dokumentarni-film-skauti-bez-lilie-zkouma-normalizacni-dilemata-skautskych-oddilu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku