Stovky mladých lidí letos vyrazí do zahraničí jako dobrovolníci díky INEX-SDA

| Autor: INEX-SDA | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 15. 3. 2017 |

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) otevřelo dobrovolnickou sezónu pro rok 2017. Zájemci o mezinárodní dobrovolnictví si mohou vybrat z 2000 veřejně prospěšných projektů v Evropě i na dalších kontinentech.

Stovky mladých lidí letos vyrazí do zahraničí jako dobrovolníci díky INEX-SDA

Dobrovolníci si během nich vyzkoušejí spolupráci v mezinárodním prostředí, získají zkušenosti v různých oborech a ověří si znalost cizích jazyků v praxi.

Od 13. března si mohou všichni se zájmem o dobrovolnictví vybírat v databázi neziskové organizace INEX-SDA workcampy, tedy krátkodobé dobrovolnické projekty, do kterých se chtějí zapojit - ať už v zahraničí nebo v Česku. Tuto možnost využije každoročně téměř 600 českých dobrovolníků, kteří vyjíždí na projekty v evropských zemích, ale i v Americe, Africe či Asii. Více než 300 zahraničních dobrovolníků naopak přijíždí na dobrovolnické projekty do Česka. INEX-SDA jim zde letos nabídne více než 30 workcampů, které organizuje ve spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi. Náplň projektů je různorodá, nejčastěji jsou zastoupeny projekty zaměřené na ochranu přírody nebo rekonstrukci památek. Snadno ale najdou uplatnění i zájemci o podporu kulturních projektů, nebo o práci s dětmi či podporu lidí se znevýhodněním.

Workcampy trvají většinou 2-3 týdny. Během nich spolu skupina dobrovolníků z různých zemí pracuje a tráví volný čas. Pro mladé lidi, nezletilé, rodiny s dětmi, seniory či lidi se znevýhodněním, je to příležitost poznat danou zemi i rozličné kultury z nové perspektivy. Skupinově odvedená práce a společné zážitky přispívají k vzájemnému porozumění, což potvrzuje i dobrovolnice Jana, která se loni zúčastnila projektu v azylovém centru ve Švýcarsku: „Lidé mohou být z různých zemí, mít odlišnou kulturu a tradice, či vyznávat jiné náboženství, ale v závěru stejně přijdete na to, že jsme v jádru všichni stejní.“

Začátek sezóny je doprovázen informačními schůzkami pro nové zájemce o dobrovolnictví po celé republice. Ty nejbližší proběhnou v Hradci Králové, Brně, Mladé Boleslavi, Ostravě nebo v Praze. „Na schůzce návštěvníky seznámíme se všemi aspekty mezinárodních dobrovolnických projektů – od těch praktických a organizačních týkajících se samotného výjezdu, po jejich účel a dopad účasti dobrovolníka na místní komunitu i v širším globálním kontextu,“ vysvětlila koordinátorka INEX-SDA Eva Macková.

INEX SDA Organizace INEX-SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobr! ovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Vedle zprostředkování workcampů a dlouhodobých dobrovolnických projektů INEX-SDA také organizuje vzdělávací programy a kampaně.

Více informací o workcampech, aktuální nabídku projektů, on-line přihlášku i informace o dalších aktivitách INEX-SDA naleznete na www.inexsda.cz

#inexsda #workcamp #dobrovolnik


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017030046-stovky-mladych-lidi-letos-vyrazi-do-zahranici-jako-dobrovolnici-diky-inex-sda.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku