Poslanci navrhují odpolitizování médií veřejné služby

| Autor: Soňa Polak | Rubrika: odborný článek | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 8. 12. 2016 |

Odpolitizování veřejnoprávních médií – to je hlavním smyslem novel zákonů o České televizi a Českém rozhlase.

Poslanec Martin Komárek a zástupci občanských a profesních asociací na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně (foto Jiří Majer)

Návrh se zrodil v iniciativě “Svobodu médiím!“, přičemž do Sněmovny jej formálně předložila skupina patnácti poslanců (napříč politickým spektrem) v čele s Martinem Komárkem (ANO).
Ten upřesnil na tiskové konferenci, konané 7. 12. 2016 v atriu Poslanecké sněmovny, že nejde o poslaneckou iniciativu, ale o to, že do legislativního procesu „se dostalo něco, co tato země potřebuje“. „Návrh odpolitizovává veřejnoprávní média a bere je z rukou politiků,“ upozornil Martin Komárek. Tisková konference se konala v atriu Poslanecké sněmovny (foto Jiří Majer)„Říká se, že co peklo schvátí, už nenavrátí. A jak vidíte, není to pravda,“ pronesl v nadsázce a poukázal přitom na to, co má přinést poslanecká novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Podle něj je důležité, aby se politici v tomto případě vzdali části svých privilegií ve prospěch obecného dobra.

Podstatou návrhu je nové vymezení orgánů pro kontrolu České televize a změna způsobu, jímž se vybírají členové mediálních rad
Nyní obsazuje devítičlennou Radu Českého rozhlasu a patnáctičlennou Radu České televize Sněmovna. Dolní komora Parlamentu ČR členy volí z kandidátů, které navrhují nestátní organizace. Předkladatelé novely ale hovoří o politické volbě, kdy poslanci dávají přednost domluveným stranickým nominantům, které navrhla někdy i účelově založená sdružení. Novelizace chce dosáhnout toho, aby organizace a sdružení mohly nominovat své členy do rad přímo a bez politické kontroly.

Na setkání s novináři vystoupili zástupci Platformy Svobodu médiím! a také společenských organizací, jež podporují novelu předloženou skupinou poslanců (foto Jiří Majer)V příloze zákona je vyjmenováno 22 organizací (včetně České rady dětí a mládeže), které navrhují každá po jednom kandidátovi. Právo navrhnout kandidáta mají i politické strany a hnutí zastoupené ve Sněmovně. Oproti stávající praxi by také mělo být členství v Radě ČT a ČRo čestnou funkcí a radní by za svou práci neměli být placeni.

Na setkání s novináři vystoupili zástupci Platformy Svobodu médiím! a také společenských organizací, jež podporují novelu předloženou skupinou poslanců (foto Jiří Majer)Jako nový orgán je zřízena pětičlenná správní rada. Jejím úkolem je „přispívat k naplňování úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání, schvalovat zásadní rozhodnutí týkající se hospodaření České televize a ČRo. Zejména sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek ČT a ČRo účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu ČT a ČRo v souladu s právními předpisy.“

Správní radu by volila Rada ČT a Rada ČRo. Správní rada ani její členové ale nesmějí podle předkládaného návrhu novely přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů. Novinkou je také upřesnění, že člen Rady se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.

Návrh novely podporuje řada profesních a občanských organizací
Hana Marvanová na tiskové konferenci Platformy Svobodu médiím! (foto Jiří Majer) „Považujeme za klíčovou výzvu doby, aby média, která mají poskytovat objektivní informace, nebyla ovlivňována politickými ani ekonomickými zájmy,“ uvedla advokátka a členka Platformy Svobodu médiím! Hana Marvanová. Jak podotkla, veřejným tajemstvím je, že za posledních 25 let se vyvinula nežádoucí praxe obsazování mediálních rad podle politického klíče. Přijetím předloženého návrhu se zvýší kontrola ze strany koncesionářů nad miliardovými rozpočty ČT a ČRo, podobně jako je tomu u jiných organizací, například Akademie věd. Hana Marvanová: Považujeme za klíčovou výzvu doby, aby média, která mají poskytovat objektivní informace, nebyla ovlivňována politickými ani ekonomickými zájmy (foto Jiří Majer)Novela podle Hany Marvanové kopíruje dřívější návrh vypracovaný na základě analýzy z roku 2010. Jeho tvůrci se inspirovali v Bavorsku; členy rady by měli být zástupci organizací, které reprezentují různé společenské složky. Politické strany by pak nominovaly do rad vždy jednoho člena za sněmovní klub, tím by mělo být zajištěno, že nepřevládne názor dominantní strany.

Na tiskové konferenci vystoupil i předseda Syndikátu novinářů Adam Černý (foto Jiří Majer)Předseda Syndikátu novinářů Adam Černý připomněl, že odpolitizování rad ČT a ČRo mají v programu strany vládní koalice a měla ho ve svém vládním programu i předchozí vládní koalice. Nejde tedy o žádnou svévolnou iniciativu. Podle nového znění zákonů budou členy těchto rad delegovat respektované organizace s dohledatelnou historií a členství v radách bude čestné, ne placené jako doposud.

Za Český filmový a televizní svaz (FITES) promluvil dokumentarista a režisér Martin Vadas (foto Jiří Majer)S podporou novely vystoupili na tiskové konferenci rovněž pověření zástupci dalších organizací: za Hereckou asociaci a za Českomoravskou konfederaci odborových svazů Jiří Hromada, za Český filmový a televizní svaz (FITES) Martin Vadas, za Svaz měst a obcí Jindra Tužilová, za Platformu Svobodu médiím! David Smoljak.

Jaké jsou šance na přijetí návrhu, je zatím otázka
„Návrh podporují zástupci velké většiny parlamentních stran. Budeme se snažit přesvědčit své kluby, že návrh je dobrý a že vychází z dlouhodobé vládní politiky. Ta podstata návrhu – odpolitizování – je něco, co tato země potřebuje,“ odpověděl na otázku položenou na tiskové konferenci Martin Komárek. Vzhledem k tomu, že odpolitizování médií veřejné služby je součástí programového prohlášení vlády, očekává Hana Marvanová, že vládní strany návrh podpoří.

Seznam institucí pro volbu členů Rady ČT a Rady ČRo
1. Akademie věd České republiky
2. Asociace profesionálních divadel České republiky
3. Asociace producentů v audiovizi, z. s.
4. Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
5. Česká biskupská konference
6. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
7. Česká rada dětí a mládeže
8. Česká unie sportu, z. s.
9. Českomoravská konfederace odborových svazů
10. Český filmový a televizní svaz – FITES z. s.
11. Český helsinský výbor
12. Ekumenická rada církví v České republice
13. Federace židovských obcí v České republice
14. Herecká asociace
15. Hospodářská komora České republiky
16. Česká konference rektorů
17. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
18. České centrum Mezinárodního PEN klubu
19. Svaz měst a obcí České republiky
20. Syndikát novinářů České republiky, z. s.
21. UNIE – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR
22. Asociace ekologických organizací Zelený kruh


Reakce Platformy Svobodu médiím na dopisy generálního ředitele ČT a ČRo


Více informací lze nalézt na http://svobodumediim.cz

Dopis o společné podpoře poslaneckého návrhu novely zákona o ČT a ČRo

Související texty publikované na ADAM.cz:
ČRDM podpořila dopisem návrh novely zákona o ČT a ČRo
Podpisy pro novelu zákona o ČT a ČRo


#svobodumediim


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016120010-poslanci-navrhuji-odpolitizovani-medii-verejne-sluzby.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku