45. Valné shromáždění ČRDM přijalo dalšího člena. Teď jich je 99

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 4. 11. 2016 |

Bylo obsažné, dělné a věcné.

45. Valné shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Pětačtyřicáté Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM) především schválilo rozpočet na rok 2017, přijalo do řad členských organizací ČRDM dalšího nováčka – Folklorní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. – a schválilo i platbu členských příspěvků na příští rok v jejich dosavadní výši. Delegáti a delegátky 45. VS ČRDM rovněž vyslechli řadu informací z Představenstva České rady. Týkaly se rozličných oblastí, jež se do spolkové práce s mládeží promítají, zejména oblastí ekonomické a legislativní.

Mezi delegáty 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Mezi delegáty 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Přijetím Folklorního souboru Kvítek Hradec Králové se počet členských organizací aktuálně zvýšil na 99. (Tato cifra je proměnlivá, dlouhodobě osciluje kolem stovky.) FS Kvítek má nyní 46 individuálních členů, z toho 36 ve věku do 26 let. Jeho dřívější „střecha“ v podobě někdejšího Folklorního sdružení ČR (FoS ČR) ukončila činnost, Kvítek se tudíž hlásil do ČRDM samostatně. Na jarním VS mu bylo doporučeno posečkat, jestli se v Královéhradeckém kraji vbrzku neustanoví krajská mládežnická rada – to se však nestalo.
45. VS ČRM hlasovalo i o přihláškách tří dalších adeptů na členství – šlo o Vzdělávání a rozvoj, z.s., Zalezsi.cz, z.s. a Komunitní školu Roztoky, z.ú. Jmenovaným organizacím se doporučuje ucházet se o členství v příslušné krajské radě dětí a mládeže.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka rekapituluje celostátní dobrovolnickou akci "72 hodin" (foto Jiří Majer)Tzv. slide promítaný během 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Čerpání rozpočtu ČRDM krátce okomentovala ekonomka České rady Zuzana Popková. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka předestřel a okomentoval statistické údaje o pojištění sjednaném Českou radou a poté rekapituloval výsledky celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin. „Díky hasičům: překonali se o dva projekty oproti loňskému roku. Procentuální nárůst vidíme i u skautů, kteří se vždycky pohybovali kousek nad hranicí deseti projektů a nyní se blíží dvacítce, což nás také velmi těší. A tradičně pionýři a tomíci, ti se vždycky také umisťovali na předních místech.Tzv. slide promítaný během 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Na 45. Valném shromáždění ČRDM - pohled na předsednický stůl (foto Jiří Majer)Takže díky jim – a samozřejmě i všem ostatním, kteří projekt vzali za svůj. Za rok se opět chystáme tuto akci pořádat,“ řekl Ondřej Šejtka.
Informoval i o kandidatuře členky Představenstva ČRDM Zuzany Vaněčkové do představenstva Evropského fóra mládeže (volby proběhnou nyní v listopadu).

Mezi delegáty 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Místopředea ČRDM poté tlumočil informaci od Českých drah, že od 11. 12. 2016 už nebude možné na pokladnách kupovat jízdenky pro skupiny pěti a více lidí. Koupi skupinových jízdenek je třeba hlásit aspoň tři dny předem. Pětiprocentní sleva pro registraci v e-shopu platí i nadále.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček mj. přiblížil situaci kolem tzv. vodního zákona, jehož necitlivou aplikaci na místní, obecní úrovni už některé oddíly tábořící u menších toků neblaze pocítily. „Nám to přišlo divné, když opravdu na těch místech se desítky let tábořilo a regulované už to bylo… Tak jsme komunikovali asi půl roku s Ministerstvem životního prostředí, které nakonec vydalo stanovisko, že když se buduje tábor na zelené louce, tak v té (záplavové) zóně můžou být právě ty stany, protože se dají odnést, ale nemůže tam být nějaká trvalá stavba, protože ta se odnést nedá; (některé) obce tvrdily přesný opak,“ shrnul Aleš Sedláček.Mezi delegáty 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) ČRDM usiluje o legislativní nápravu nejasného paragrafu. „Teď to má jít do prvního čtení, jestli na tom bude shoda, je možné, že se to povede opravit,“ věří předseda.
Informoval dále o právní analýze povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb (EET) ve vztahu k dětským organizacím ( více v článku na ADAMu).
Mezi delegáty 45. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Přítomným také sdělil, že byl stažen problematický paragraf o omezování vstupu do lesa z novely zákona o myslivosti. ČRDM se proti tomuto paragrafu vymezovala, naposledy např. formou krátkého filmu. Třeba to pomohlo,“ odtušil Aleš Sedláček (film zaznamenal 14.000 zhlédnutí jen na Facebooku).
Představil také program vysílání mladých delegátů do OSN a možnosti jeho dalšího rozvoje. Na výzvu ČRDM přišlo 58 přihlášek; dvě vybrané delegátky pak působily měsíc (v říjnu) v sídle OSN v New Yorku, kde se zapojily do jednání 71. zasedání Valného shromáždění OSN.

Projekt česko-izraelských výměn mládeže rozebral zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči (foto Jiří Majer)Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči prezentoval pokračující projekt mládežnické výměny mezi ČRDM a Radou hnutí mládeže v Izraeli. Letošní ročník výměny mládeže je sedmým v řadě; česká část proběhla v září, izraelská se koná ve dnech 7.–13. 11. 2016.

Příští, tedy šestačtyřicáté Valné shromáždění ČRDM bude volební.45. Valné shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický závěrem toho pětačtyřicátého, konaného 3. listopadu 2016 v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražskémcrdm Senovážném náměstí, poděkoval současnému představenstvu v čele s předsedou za dosavadní činnost. Zároveň předběžně vyslovil skautskou podporu Aleši Sedláčkovi, pokud ten by se rozhodl znovu kandidovat.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016110011-45-valne-shromazdeni-crdm-prijalo-dalsiho-clena-ted-jich-je-99.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku