Prevence dětských úrazů zaznamenává úspěchy

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 11. 9. 2016 |

Vzhledem k alarmujícím počtům úrazů dětí do 19 let a k počtům úmrtí jejich následkem, byl v roce 2007 vládou schválen Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017. Z průběžné zprávy o jeho plnění vyplývá, že v posledních letech skutečně dochází k výraznému poklesu dětské úmrtnosti na úrazy, a to zejména u těch nejmenších.

„Jako lékaři a otci dvou malých dětí mi na bezpečí našich nejmenších velice záleží. Vítám a podporuji veškeré osvětové a preventivní aktivity, které povedou ke snížení dětské úrazovosti. Fakt, že k tomuto snižování reálně dochází, dokládá, že mají opravdu význam. Do budoucna v aktivitách směrem k prevenci dětských úrazů rozhodně nepolevíme,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Spolupráce na Národním akčním plánu probíhá mezirezortně...

Celý článek najdete na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/-akcni-plan-prevence-detskych-urazu-zaznamenava-uspechy_12512_1.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016090032-prevence-detskych-urazu-zaznamenava-uspechy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku