„Zahraniční“ Archa 4/2016 je tu

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: archa | Vydáno dne: 17. 6. 2016 |

Vyrážíte rádi za hranice? Podle odezvy, s níž se u přispěvatelů setkalo čtvrté téma letošní Archy, se zdá, že nejspíš ano.

Snímek použitý na zadní straně obálky Archy č. 4/2016: Mezinárodní skautské setkání Intercamp 2016 (foto Romana Hašková)

Není to přitom tak dávno – šlo o samý konec loňského roku – kdy obdobně laděné číslo vzbudilo mezi tvořivými spolupracovníky Archy až nečekaný zájem. Málo platné, cizina zkrátka pořád jaksi „táhne“.

Čím to? Sekretářka pro zahraničí a koncepci Ymky v ČR Iva Šípková ve svém úvodníku k aktuálnímu sešitu Archy napsala: „Ať už je cílem naší výpravy za hranice práce, služba, nové zážitky, získání nových přátel, zdokonalení cizího jazyka nebo hledání sebe sama a svých možností, vyústí nakonec v návrat domů, který s sebou může přinést poznání zdaleka převyšující zkušenost ze zahraničí.“ Příspěvky, nabídnuté některými z členských spolků České rady dětí a mládeže (ČRDM) Arše, tomu, myslím, přizvukují.

Za hranice vyrážejí často a rádi třeba tomíci (Asociace TOM), účastníci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) nebo dobrovolníci z INEXu-SDA. Tematické příspěvky mají v Arše rovněž Pionýr či AIESEC. Na podobnou notu vlastně ladí i Junák a – to už ovšem Archa sama jaksi překračuje hranice, pro změnu ty, jež se týkají okruhu členských organizací ČRDM – také pozoruhodný projekt nazvaný Letní akademie Discover.

„Workcamp v Tanzánii se pro mne stal prostředkem k vzájemnému učení, sdílení zkušeností a názorů, bourání zažitých představ, stal se též průvodcem tanzanskou kulturou, přírodou a jejími dennodennímí rituály, a v neposlední řadě mi přinesl spoustu radosti, ostatně jako každý jiný workcamp,“ říká o své zkušenosti, pod křídly INEXu získané v Tanzanii, dobrovolnice Lucie.
Úspěšný absolvent DofE Lukáš Kotlár zase dokázal, že dětský domov ani romská národnost nemusí být v životě překážkou. V hlavním městě Spojeného království reprezentoval ČR na významné společenské události zaměřené na podporu sociálních projektů, kterou hostila Jeho královská výsost princ Edward, hrabě z Essexu, s chotí Sophií…
A jen drobný geografický výpisek z tomíckého textu: Jak se lze ve „čtyřce“ Archy dočíst, například členové TOM Javory se loni podívali za saskými přáteli do Německa, po Balkánu se prohánělo opavské Kadao, zatímco Svišti z Roztok brázdili francouzské řeky, tomík z Maracaiba zamířil coby dobrovolník do ukrajinského Mukačeva a část předsednictva asociace podnikla vydařenou expedici do Skotska…

Nové číslo Archy přináší mj. rozhovor se zahraničním sekretářem ČRDM Markem Krajčim. „Chtěl bych mladým lidem doporučit využívat možností, které se jim v současnosti nabízejí a zapojovat se nejen do různých školních výměn nebo studijních pobytů, ale i mezinárodních projektů pořádaných dětskými a mládežnickými organizacemi. Poslouží to jak k jejich osobnímu rozvoji a pochopení světa kolem nich, tak i k lepším mezilidskými a mezinárodním vztahům, jakkoliv to může někomu znít jako klišé,“ míní Marek Krajči (rozhovor s ním naleznete pod titulkem „Libí se mi atmosféra mezinárodních akcí“).

V aktuálním čísle se čtenářům rovněž představí spolek Mladí občané, přijatý na dubnovém 44. Valném shromáždění ČRDM. Archa přináší také materiál opřený o statistické údaje k pojištění v rámci servisu ČRDM. Dočtete se tu i o novém mezinárodním projektu, do něhož je Česká rada zapojena spolu s polskou nadací Umbrella z Vratislavi a s Litevským centrem mládeže z Vilniusu…

Ke čtení a prohlížení je toho ve čtvrté letošní Arše ovšem víc – jak se ostatně můžete sami snadno přesvědčit, když kliknete o kousek níž na její elektronickou verzi…

Další informace týkající se zahraničních aktivit dětských a mládežnických spolků můžete čerpat z této internetové adresy: #zahranici

Vyšla Archa číslo 1/2016. Je „motivační“ Archa číslo 6/2015 se zaměřila na zahraničí Archa číslo 5/2015 se inspirovala příslovím Archa číslo 4/2015 zrcadlí letní prázdniny

#zpravodaj_Archa

ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

#zpravodaj_Archa

#CRDM_cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016060027-zahranicni-archa-4-2016-je-tu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku