Skautská dobrodružství mají spoustu tváří. Skauti shrnují své aktivity v hravě zpracované výroční zprávě za rok 2015

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 4. 6. 2016 |

Také letos Junák – český skaut vydal výroční zprávu, která veřejnost seznamuje s děním ve skautském hnutí za uplynulý rok.

Junák – český skaut vydal výroční zprávu za rok 2015

„Skautskému hnutí se daří - o tom svědčí stále stoupající počet členů, zájem o skauting ze strany rodičů, stovky akcí a projektů po celé republice nejen pro všechny věkové kategorie skautů a skautek, ale také pro veřejnost. Skauti jsou dnes už nedílnou součástí společenského života naší země. Dlouhodobě se nám také daří pravidelně se účastnit mezinárodních skautských akcí,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Skautský rok se pravidelně nese zejména v duchu společných setkávání se, ten loňský byl významný účastí českých skautů na mezinárodním skautském setkání Jamboree v Japonsku. V roce 2015 také přibylo nejvíce skautů a skautek za posledních 25 let.

Výsledky celostátního průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS potvrdily, že Junák - český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice a že více než 80 procent rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu. O tom, jak významná je role skautských dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují dětem, svědčí také závěry výzkumu projektu SAFE - Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který doložil, že skautští dobrovolníci ušetří státu více než jednu miliardu korun ročně.

Věděli jste, že skauti pořádají nejvíce táborů v Česku? Loňské léto strávilo na více než tisícovce skautských táborů téměř 27 tisíc dětí.

Během roku 2015 skauti vytvořili kompletní elektronický archiv všech čísel časopisu Skaut - Junák - nejstaršího dosud vycházejícího periodika pro mládež u nás.

Také další informace týkající se například rozsahu a kvality skautského vzdělávání; prosincové návštěvy předsedy světového skautského výboru; více o struktuře, vedení a hospodaření organizace naleznete v elektronické podobě výroční zprávy.

Více na  www.skaut.cz

#skaut

⛺ #tabory


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016060013-skautska-dobrodruzstvi-maji-spoustu-tvari-skauti-shrnuji-sve-aktivity-v-hrave-zpracovane-vyrocni-zprave-za-rok-2015.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku