SNJF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 26. 5. 2016 |

Skautská nadace Jaroslava Foglara podpoří zpracování architektonické studie na stavbu nové klubovny nebo rekonstrukci stávajícího objektu na klubovnu (který však doposud jako klubovna neslouží).

Maximální výše grantu je 10 000 Kč. Obvyklá cena studie se pohybuje mezi 20 až 30 tisíci Kč v běžném komerčním prostředí. Očekáváme výstup v této hodnotě, je na žadateli, zda zbývající cenu zafinancuje z jiných zdrojů nebo si najdete spřízněného architekta za sponzorskou cenu.

Předpokladem podpory je poskytnutí výsledné studie v digi formátu (pdf) nadaci, která je poskytne také Junáku (autorská práva zůstanou zachována).

Termín uzávěrky žádostí 19. června 2016

Více informací a podmínky přidělení grantu:
http://www.skautskanadace.cz/index.php/aktuality/19-uzaverky/102-strecha-2016

#grant #Foglar #klubovna


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016050066-snjf-vyhlasuje-grant-na-podporu-zameru-budovani-novych-kluboven.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku