Vyšla Archa č. 3/2016. Je značně „inkluzivní“

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: archa | Vydáno dne: 5. 5. 2016 |

„Děti si zaslouží z naší strany nejen bedlivý dohled nad rozvojem profesních zdatností.

Ilustrační snímek Společenství harmonie těla a ducha (SHTD). Rozhovor s jeho předsedou Vladmirem Bílkem "Inkluze je most k úplné společnosti" najdete v Arše číslo 3/2016

Pro jejich život je – spíš než dobrá známka z matematiky – důležité, s kým se rádi potkávají a s kým tráví volný čas,“ napsal v úvodníku třetí letošní Archy Jan Bárta. Ředitel Letního domu, programově zaměřeného na podporu dětí z dětských domovů, má za to, že „víc než soustředění se na zajištění vzdělání, postavení či peněz, je pro zdravý rozvoj našich dětí důležité, aby ani na chvíli nezapochybovaly, s kým smí, navzdory měnícímu se světu, bez podmínek počítat“.

Téma aktuálního čísla zní: „Aby byl volný čas pro všechny…“. Svými příspěvky se za to přimlouvá hned celá řada dětských a mládežnických organizací. Které konkrétně? Třeba Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska („Hasičák“ je pro všechny), Česká debatní společnost (Když je to z regionu na soutěž daleko), Fotbal pro rozvoj, resp. INEX – SDA (1. ročník Nízkoprahové ligy férového fotbalu), Sdružení Roztoč (Tančící dvorky pro všechny), Pionýr (Na Putování se psem se může vydat každý), Junák – český skaut (Poradenství a podpora oddílů prostřednictvím supervizních setkání) či Asociace TOM (Na světě nejsme sami – tomíci pro druhé).

Zajímavý populárně naučný text o problematice hipoterapie ve spojitosti s chovem huculských koní připravil pro čtenáře Archy Otakar Leiský (Hipoterapie začala v Hucul Clubu). Kolegyně Michala K. Rocmanová se ve svém článku Uprchlíci, migranti a dětské organizace zase podívala na ústřední téma Archy pod ještě trochu jiným než tradičním úhlem. Zajímalo ji – a vy si o tom můžete přečíst – jak jsou na případné uprchlíky připraveny naše organizace pracující s dětmi a mládeží, co si o daném fenoménu myslí lidé, kteří v nich aktivně působí, a co v tomto ohledu dělají.

K redakčnímu diktafonu tentokrát usedl a na otázky Archy odpovídal Vladimír Bílek, který již čtyřiadvacet let vede Společenství harmonie těla a ducha (SHTD) – spolek, jenž si vytkl za cíl péči o zdravé, a především o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti a mládež v ČR. Vladimír Bílek v rozhovoru Inkluze je most k úplné společnosti o svých svěřencích mj. říká: „V dětském spolku si mohou najít nové kamarády, případně i nějaký vzor, se kterým se nikdy nesetkali. Klubová činnost úžasně rozvíjí komunikaci, týmového ducha, je to zkrátka fenomén. Umožňuje nám přejít inkluzivní most a začít společnost vnímat takovou, jaká ve svém celku skutečně je. Ta společnost totiž není jenom společností zdravých lidí. Stejně jako není jenom společností lidí nemocných, bláznů nebo lidí s IQ přes 140. Ta společnost je taková, jaká je – pestrá – a my všichni dohromady se musíme naučit v ní žít.“

Rubrika Představujeme věnovala pozornost České středoškolské unii... V bloku příspěvků z ČRDM se můžete seznámit s některými legislativními či jinými novinkami a postoji zástupců České rady k nim (kupř. zákon o myslivosti, právní úprava týkající se očkování dětí apod.)... Zpravodaj Archa nabízí rovněž text zachycující průběh besedy s někdejším studentským vůdcem z doby Sametové revoluce Janem Bubeníkem; beseda ve Skautském institutu se týkala svobody a jejích hranic…

Ke čtení a k prohlížení je toho tedy v novém sešitu Archy myslím dost. Což můžete ostatně posoudit sami – díky elektronické verzi časopisu:

Vyšla Archa číslo 1/2016. Je „motivační“ Archa číslo 6/2015 se zaměřila na zahraničí Archa číslo 5/2015 se inspirovala příslovím Archa číslo 4/2015 zrcadlí letní prázdniny Archa číslo 3/2015 zachytila jarní dění v dětských spolcích

#casopis_archa

#zpravodaj_Archa

ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

#zpravodaj_Archa

#CRDM_cz

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

#inkluze #socialnizaclenovani


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016050004-vysla-archa-c-3-2016-je-znacne-inkluzivni.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku