Archa č. 2/2016 je veřejnosti na očích. A to hned dvojnásobně

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: archa | Vydáno dne: 23. 3. 2016 |

„Co spatří rodiče, když se podívají na váš Facebook?...

Snímek použitý na zadní straně obálky Archy č. 2/2016 (foto Jaroslav Wolf)

Co budou mít před očima rodiče, když se podívají na Facebook vašich vedoucích a instruktorů?“ táže se v úvodníku druhého letošního sešitu zpravodaje Archa člen Představenstva České rady dětí a mládeže Jan Burda. Své úvodní zamyšlení nadepsal Veřejnosti na očích jsme vlastně neustále, čímž trochu rozvedl hlavní téma aktuálního čísla Archy.

„Ať si to uvědomujeme nebo ne, jsme na očích téměř non-stop,“ píše Jan Burda. A rovnou pokračuje: „Ať si to uvědomujeme nebo ne, téměř kdokoli se může podívat na naše fotky, na naše statusy, na naše komentáře… Naše facebookové profily odrážejí naše názory a naše životní postoje. Jednou věcí je tedy propagační akce, kde se snažíme přesvědčit rodiče, že právě naše organizace je ta pravá, a druhou věcí je, jak vystupujeme, když si myslíme, že nás nikdo nevidí,“ uvažuje nad všudypřítomností sociálních sítí v souvislosti se spolkovou činností a její prezentací autor úvodníku.

Dlužno podotknout, že dané téma padlo vcelku na úrodnou půdu. Stačí si přečíst titulky některých příspěvků, jimiž tvořiví členové juniorských organizací obeslali redakci. Nemáme masivní billboardy, ale lásku k přírodě a nadšení pro správnou věc, konstatuje Adéla Doležalová z České tábornické unie. Mladé hasiče můžete vidět téměř všude, upozorňuje Jaroslava Čečrdlová ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. A do třetice – zajímavý aspekt programového zacílení „svého“ spolku vypíchl v titulku článku Martin Režný z České debatní společnosti: Veřejné debatování jako záruka demokracie.

I v dalších příspěvcích se objevily postřehy, zkušenosti a popisy reálných situací, které tak či onak stínují rysy té části z rozsáhlé činnosti organizací pracujících pro děti a mládež, která „je vidět“. Tomíci se zmínili mj. o děkovném dopisu sloupského starosty Jaromíra Studničky, o kralupské Uzlařské regatě, navštívené Českou televizí, či o úklidovém výstupu na Lysou horu (Letem světem z webu Asociace TOM). Roman Štolfa z vodáckého oddílu Posejdon informoval o praktických prezentačních magnetkách, používaných nejen k propagaci Posejdonu, ale i spřáteleného spolku Hraniční meandry Odry (Magnetický Posejdon). Pozadu nezůstali ani pionýři (Pionýr? No jo, vás já znám!), spolek Bobříkov (Bobříkov, zapsaný spolek veřejnosti na očích), jakož i S.K. a K.S. Dakota (Dakoťáci již 15 let čistí Ostravu-Jih od vánočních stromků).
Pozoruhodný text týkající se pohnutého osudu skautů v padesátých letech převzala Archa s laskavým svolením redaktora Vavřince Menšla, který jeden z těchto životních příběhů zpracoval pro Reportéry ČT (Korunová Bedřiška z kriminálu). A zase úplně jiný, totiž dětský pohled na ústřední téma druhé letošní Archy se nám naskytne při čtení příspěvku o vystoupení malé účastnice tanečně-pohybových dílen Pohybového divadla a Současného tance v Kredanci Natálie Hanzal (Veřejné vystoupení v Kredanci).

Rubrika „Představujeme“ tentokrát textem Ivo Skočka přibližuje valašskomeziříčský klub Vrtule – svět poznání a her; rubrika „Zamířeno jinam“ nás přičiněním Karoliny Majerové zavede na taneční a hudební slavnost severoamerických indiánů v Čechách (Czech Powwow) a díky Tomáši Novotnému a Aleši Sedláčkovi se můžeme začíst do rozhovoru s ministryní školství Kateřinou Valachovou (Pomozte nám využít potenciál mládí). „Je třeba zdůraznit,“ říká paní ministryně v odpovědi na otázku týkající se zdravého životního stylu běžného v dětských spolcích, „že velkou přidanou hodnotou činnosti spolků je to, že veškerá vaše činnost je aktivně inkluzivní, a proto je možné prostřednictvím spolků přiblížit návyky zdravého životního stylu všem cílovým skupinám dětí a mládeže – a co je velice důležité, děje se tak v souladu s jejich aktuálními potřebami s reálnými možnostmi.“

Tohle vše a ještě o poznání víc je vám dispozici – neboli ke čtení a k prohlížení – v elektronické verzi Archy, umístěné bezprostředně pod tímto textem.
To aby Archa č. 2/2016 nebyla „veřejnosti na očích“ jenom svým tématem...

Vyšla Archa číslo 1/2016. Je „motivační“ Archa číslo 6/2015 se zaměřila na zahraničí Archa číslo 5/2015 se inspirovala příslovím Archa číslo 4/2015 zrcadlí letní prázdniny Archa číslo 3/2015 zachytila jarní dění v dětských spolcích Vyšla Archa číslo 2/2015. Dětský spolek = naše hobby. Alespoň Archa č. 2/2015 to tak vidí

#zpravodaj_Archa

ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

#zpravodaj_Archa

#CRDM_cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016030095-archa-c-2-2016-je-verejnosti-na-ocich-a-to-hned-dvojnasobne.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku