Představení práce Evropského hospodářského a sociálního výboru

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 17. 3. 2016 |

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Roman Haken, Zuzana Brzobohatá a Pavel Trantina přijali pozvání místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské,
Prezentace Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Senátu
aby představili činnost Výboru na setkání se zástupci neziskových organizací, jež je do EHSV nominovaly. Toto setkání proběhlo 1. března 2016 v malostranské budově Senátu.

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem Evropské unie, který se z pozice organizované občanské společnosti vyjadřuje z pozice budoucích uživatelů k připravované evropské legislativě a politikám ve všech oblastech fungování Unie. Českou republiku v něm zastupuje 12 členů, po čtyřech ze strany zaměstnavatelů, odborů a neziskových organizací. Má 6 specializovaných sekcí, z nichž v čele jedné stojí Čech, Pavel Trantina, nominovaný Českou radou dětí a mládeže. Jde o sekci, jež je pro neziskové organizace zřejmě nejdůležitější – pro zaměstnanost, sociální věci a občanství.

Prezentace Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Senátu - Zuzana Brzobohatá Čtyři čeští zástupci původem z neziskových organizací by rádi s neziskovkami intenzivněji spolupracovali i v budoucnu. Právě tomu věnovali většinu svých prezentací v Senátu.

EHSV má přehledné webové stránky, které jsou sice z větší části v angličtině a francouzštině, tedy v úředních jazycích EU, ale stránka úvodní je i v češtině (www.eesc.europa.eu) a v navigaci lze i v některých dalších záložkách najít češtinu. Jde zejména o zápisy z jednání výboru a další dokumenty (v navigaci k nalezení jako „stanoviska a dokumenty“ - Opinions & Documents) a newsletter EHSV info (v navigaci jako EESC info), který vychází jednou měsíčně ve 23 jazycích EU, a také v češtině.

Prezentace Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Senátu - Roman Haken O prioritách jednotlivých skupin Výboru se psalo např. v EHSV info v prosinci loňského roku: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa15009csn.pdf
Ale například celé priority specializované sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství naleznete díky národnosti předsedy na webu i v češtině. Pro období 2015-2018 se specializovaná sekce SOC zaměří na tři hlavní témata:
1. Investice, včetně sociálních, do růstu podporujícího začlenění, kvalitních pracovních míst, zlepšení pracovních podmínek a lidského kapitálu
2. Dodržování lidských, základních a sociálních práv
3. Migrace, azyl a integrace
Rozebrané do detailu je naleznete na  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-section-priorities

Prezentace Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Senátu - zleva Roman Haken, Miluše Horská a Pavel Trantina Čeští členové EHSV také zřídili české facebookové stránky s názvem Evropský most, kde se snaží informovat průběžně a v češtině o dění v EHSV – najdete je na  https://www.facebook.com/Evropskymost

Po vyčerpávající prezentaci práce EHSV, jeho specializovaných sekcí a skupin, měli možnost ptát se zástupci NNO na to, co je zajímalo, a rozvinula se debata také o jejich činnosti a o možnosti představení toho, co v Senátu slyšeli, i ve svých organizacích. Z EHSV je možné dostat také tištěné materiály o EU, vyslat spíkry na různá setkání a podobně.
Základem je ovšem pro organizace sledovat dění ve EHSV a jeho složek a reagovat na ně.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016030058-predstaveni-prace-evropskeho-hospodarskeho-a-socialniho-vyboru.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku